fb
Damespraatjes Damespraatjes

Week van de alfabetisering 2013: Facts and Figures

Het thema van de Week van de Alfabetisering 2013, die dit jaar plaatsvindt van zondag 8 september tot en met zondag 15 september, is ‘Boek je toekomst!’. Hiermee laten we weten dat het kunnen lezen en schrijven essentieel is voor de invulling van je toekomst. Er gaat een wereld voor je open wanneer je kunt lezen en schrijven: een wereld waarin je je eigen doelen kunt halen en je grenzen kunt verleggen. Een wereld waarin je je vrij kan bewegen en waaraan je mee kan doen. Kortom: lezen en schrijven leidt tot een beter toekomstperspectief!

Het verhaal van Dick

Damespraatjes sprak met Dick Voogd. Dick is drie jaar geleden ‘terug naar school’ gegaan om beter te leren schrijven. Hij was al op jonge leeftijd van school ben gegaan en had slechts zijn handen nodig om te werken. Maar het gemis van ‘goed kunnen schrijven’ werd steeds groter. Dick: “De meeste mensen wisten niet dat ik hier moeite mee had. Ik draaide in de maatschappij gewoon mee, het schrijven liet ik over aan mijn familie. Voor mijn opgroeiende kinderen ben ik de cursus ‘beter lezen en schrijven’ gaan volgen.  De eerste les op school was ik best zenuwachtig, maar de cursisten en de docent stelden mij al gauw gerust. Nu ben ik ambassadeur van de laaggeletterdheid. Het doel hiervan is om mensen terug te krijgen naar school.Een jaar geleden heb ik mijn debuut gemaakt als dichter en binnenkort hoop ik dit te doen als schrijver!”

Een paar feiten op een rij

  • Nederland telt 1,1 miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar. Dit is 10% van alle Nederlanders in deze leeftijdscategorie.
  • Bijna driekwart hiervan is van autochtone afkomst.
  • Van de 70 procent laaggeletterden die bereikbaar zijn, zijn er 260.000 nog relatief jong (45 jaar en jonger) en in bezit van minimaal een vmbo-diploma.
  • De helft van de laaggeletterden werkt, met name in de zorg- en welzijnssector (25 %), in de industrie en energie (20 %), en in de horeca (17 %).
  • Ziekten en aandoeningen zoals astma, diabetes, kanker en hartinfarcten komen vaker voor bij laaggeletterden. Ook psychische problemen komen vaker bij hen voor en zij ervaren in het algemeen hun gezondheid ook als slechter. Bovendien blijken laaggeletterde ouderen een hoger sterfterisico te hebben dan geletterde ouderen.
  • Ruim een derde van de laaggeletterden heeft het lager onderwijs afgerond, een kwart heeft een vmbo-diploma en 30 procent een mbo-diploma.
  • Een kwart van alle leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand van twee jaar.
  • Nederland behoort tot één van de weinige landen die een achteruitgang heeft laten zien in de toetsscores voor lezen en rekenen.
  • Als we niks doen zijn de prognoses voor 2020 somber. Het gemiddelde niveau van geletterdheid zal dalen. Onder jongeren met een middelbaar opleidingsniveau is de neerwaartse trend het grootst.

Kijk voor meer info op www.weekvandealfabetisering.nl

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook