fb
Damespraatjes Damespraatjes

Copyright

Damespraatjes behoudt zich het recht  -tenzij anders overeengekomen met de auteur-  ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor de tekst als muziek en  beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van  damespraatjes mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in damespraatjes opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van damespraatjes (ook niet via een eigen netwerk).