fb

Moet je je antibioticakuur echt altijd afmaken?

Een paar weken geleden stelde een aantal Britse artsen dat het lang niet altijd nodig is om je antibiotica-kuur af te maken. Daar was veel media-aandacht voor en daarna verscheen er een reactie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het algemene advies dat het NHG geeft is om je kuur nog steeds gewoon af te maken.

Waarom wel afmaken?

In Nederland krijg je in tegenstelling tot andere landen lang niet zo snel een antibioticum voorgeschreven. Huisartsen zijn hier vrij zuinig mee en er worden vaak zo korte mogelijke kuren gegeven. Het NHG heeft officieel via hun website gereageerd.

De verklaring van het NHG n.a.v. het Britse onderzoek:

  1. Nederlandse huisartsen zijn al zeer terughoudend met het voorschrijven van antibiotica en zijn daarin een van de koplopers in Europa.
  2. Voor het terugdringen van antibioticaresistentie is het vooral belangrijk om alleen antibiotica voor te schrijven indien dat strikt noodzakelijk is. De NHG-Standaarden geven, op grond  van wetenschappelijk bewijs, de indicaties en de middelen van eerste keuze. Daarbij is al gekozen voor zo kort mogelijke kuren.
  3. Omdat de effectiviteit van nog kortere kuren (nog) niet onderbouwd is, adviseert het NHG om vooralsnog vast te houden aan de adviezen in de NHG-Standaarden.
  4. Wanneer een patiënt bij vermindering van klachten voortijdig een antibioticumkuur wil stoppen, wordt geadviseerd eerst daarover contact op te nemen met de huisarts. Bij de afweging of de kuur eerder gestopt kan worden, moet rekening worden gehouden met de aard van de infectie en de omstandigheden van de patiënt (zoals verminderde weerstand en comorbiditeit).

Wil je toch eerder stoppen met je kuur?

Zijn jouw klachten al na 1 of 2 dagen over en denk je er over om eerder met je kuur te stoppen, mede ook naar aanleiding van het Engelse onderzoek? Overleg dan eerst met je huisarts, het hangt namelijk of van welk antibioticum je gebruikt en welke infectie je hebt? De huisarts kan je helpen bij het maken van een verantwoorde keuze.

 

Ben jij wel eens eerder gestopt met een kuur?

Dan zijn we heel benieuwd naar jouw ervaringen. Laat het ons weten via de comments onder dit artikel.

Reageer ook