fb
Damespraatjes Damespraatjes

Ga je voor je gelijk of voor je geluk?

Je kent het vast: je haalt herinneringen op met anderen en het blijkt dat er verschillen zitten in wie wat heeft onthouden. Als het gaat om leuke gebeurtenissen werkt het veelal aanvullend op je eigen herinneringen van toen. Maar als het gaat om andersoortige ervaringen dan kan het behoorlijk vervelend zijn dat jij daar een andere versie van hebt dan degene met wie je die ervaring deelt. Dit gegeven kan nogal eens leiden tot vervelende gesprekken of zelfs conflicten met name als je de herinnering wilt bovenhalen om een punt duidelijk te maken.

Welles-nietes
Het komt in mijn praktijk regelmatig voor. Bijvoorbeeld als er in teams een conflict speelt of in relaties. Zo ook wanneer Antje en Diederik langs komen voor een sessie over hun relatie. Ze hebben onlangs ruzie gehad en op het moment dat zij bij mij ieder hun verhaal weergeven, blijken zij het weer niet eens te kunnen worden over wat er feitelijk is gebeurd en wie daarbij wat wel en niet heeft gedaan of gezegd. Ik zie het conflict zich in mijn spreekkamer gewoon opnieuw afspelen. Het wordt een heus welles-nietes spel.

Meerdere waarheden
Er is sprake van een conflict wanneer er twee (of meer) waarheden naast elkaar bestaan die met elkaar botsen. Je kunt dan blijven strijden om wie er gelijk heeft en welke waarheid meer waar is. Of zelfs anderen erbij betrekken om je gelijk aan te tonen. Uiteindelijk zal dat je relatie echter niet ten goede komen. Dus vooral als het gaat om een partnerschap of samenwerking die je wilt behouden, is het de vraag of je moet willen gaan voor je gelijk of voor je geluk. Als je samen wilt blijven is het waardevoller om te kijken wat er achter de standpunten ligt aan gemeenschappelijk belang, behoefte of beleving.

Beleving achter de feiten
Gevraagd naar hun beleving bij het conflict, vertelt Diederik dat hij zich door Antje direct neergesabeld voelt als hij iets anders vindt dan zij en dat maakt dat hij zich machteloos voelt om nog überhaupt te komen met enig argument of initiatief. Hij trekt zich dan gevoelsmatig terug en daarmee drukt hij juist op een grote angst van Antje, namelijk dat hij bij haar weg gaat. De beleving van Antje is dus angst zodra er sprake is van verschil tussen hen, en die van Diederik het gevoel te worden beperkt in zijn mening en daarmee bewegingsruimte.

Ruimte voor verbinding
Vervolgens vraag ik of zij zich in de beleving van de ander kunnen inleven zonder de door de ander naar voren gebrachte feiten als waarheid over te nemen. Als je dat kunt doen stap je uit het conflict over wie er gelijk heeft, maar ga je in op waar het de ander heeft geraakt. Bij dat gevoel kunnen zijn en daarvoor erkenning geven werkt weer verbindend. Zodra Diederik en Antje delen wat er in hun gevoel gebeurt bij het conflict, zijn ze in staat weer echt te luisteren naar elkaar en kunnen ze ook ieders beleving en behoefte erkennen. Vervolgens verkennen we met elkaar wat ze kunnen doen als ze weer in een dergelijke situatie terecht komen, wat geheid nog eens zal gebeuren.

De lucht is geklaard als ze samen naar buiten lopen.

Mayke Smit is een ervaren trainer en coach die mensen begeleidt in het loskomen van patronen of van elkaar in of na hun relatie. Over de emotionele verwerking die komt kijken bij scheiding heeft zij de roman Los geschreven, waarvan in februari 2018 zelfs de 4e druk verschijnt. In Los lees je hoe Floor zichzelf na haar scheiding weer terugvindt in de training ‘Je leven na een echtscheiding’. Een herkenbaar en inspirerend verhaal over relaties.

Reageer ook