fb
Damespraatjes Damespraatjes

Alles over het samenlevingscontract

Affectieve relaties tussen 2 personen worden in de wet geregeld in de vorm van een huwelijk en sinds 1 januari 1998 in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Beiden vormen staan open voor personen van gelijk geslacht. In dit artikel alles over het samenlevingscontract.

Maar natuurlijk kun je ook gaan samenwonen zonder een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De wet stelt geen eisen aan samenwonen en verbindt er ook nauwelijks gevolgen aan. Het betreft hoofdzakelijk afspraken tussen de partners zelf.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven?

Zowel een huwelijk als geregistreerd partnerschap komen tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook de beëindiging van de relatie door echtgenoten en partners is gebonden aan formaliteiten. Aan ongehuwd samenwonen stelt de wet geen eisen. Een samenlevingscontract kan, maar hoef niet persé te worden gemaakt.

Bij gehuwden en geregistreerde partners kan na de beëindiging van de relatie een alimentatieplicht ontstaan. Ongehuwd samenlevenden hebben geen alimentatieplicht jegens elkaar.

Door huwelijk of de registratie van het partnerschap ontstaat tussen de echtgenoten of partners de algehele gemeenschap van goederen. Van deze gemeenschap kan worden afgeweken door het maken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden. Indien je ongehuwd gaat samenwonen, ontstaat geen gemeenschap van goederen. Wel kun je natuurlijk gezamenlijk goederen in eigendom verkrijgen en afspraken over de verdeling bij beëindiging van de samenwoning maken.

Wat zijn de voordelen van een notarieel samenlevingscontract?

In een notarieel samenlevingscontract kun je vastleggen welke goederen eigendom zijn van de een of van de ander, zodat je bij beëindiging van de samenleving bij leven geen ruzie hoeft te maken over wat van wie is.

Soms eist je werkgever voor de regeling van een partnerpensioen of bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden een notarieel samenlevingscontract.

Als je ongehuwd samenwoont erf je niet van elkaar en krijg je geen pensioenaanspraken als de ander overlijdt.

In een samenlevingscontract kun je vastleggen dat gemeenschappelijke bezittingen, bijvoorbeeld de inboedel en de woning, na het overlijden van de ene partner eigendom worden van de ander. Je kunt op deze wijze bewerkstelligen dat het successierecht dat verschuldigd is bij overlijden aanzienlijk lager is dan wanneer je niets hebt geregeld.

Ongehuwd samenwonenden kunnen natuurlijk ook mondeling afspraken of zelf hun afspraken op papier vastleggen. Maar deze afspraken zijn vaak niet te bewijzen en hebben vaak geen directe gevolgen ten opzicht van derden, zoals de werkgever, de belastingdienst of schuldeisers van de een of de ander.

Daarnaast kun je nog een heleboel andere zaken regelen in het samenlevingscontract, over de inkomsten uit werk of vermogen, de kosten van de huishouding, de financiering van de woning, de huurwoning, de spaarhypotheek en de overlijdensrisicoverzekering. Maar net zoals je leven kunt in een samenlevingscontract niet alles overzien. Daarom is in een samenlevingscontact ook vaak geregeld op welke manier geschillen worden opgelost. Je hoeft hiervoor dus niet naar een advocaat of naar een rechter.

Een samenlevingsovereenkomst eindigt bij het einde van de samenwoning en bij overlijden. Maar ook als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat betekent dat het einde van de overeenkomst. Wellicht dat in dat geval een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden of van partnerschapvoorwaarden gewenst is.

Meer informatie over het samenlevingscontract

Voor nadere informatie kun je telefonisch contact opnemen met kandidaat-notaris mr. Anne-Marie van Beek of met kandidaat-notaris mr. Laila van der Wal op nummer: 070-5123131

Afbeelding: HiveBoxx via Unsplash

Reageer ook