fb
Damespraatjes Damespraatjes

Nieuwe coördinator Nederlandse Vrouwen Raad enthousiast van start

Angélique Verweij (44) is vanaf maart 2012 de nieuwe coördinator van de Nederlandse Vrouwen Raad. Verweij werkte de afgelopen 3 jaar als programmamedewerker bij Oxfam Novib. Haar overstap naar een vrouwenorganisatie zat er al een tijdje aan te komen: “Vanaf het begin van mijn carrière ben ik gefascineerd door de kracht van vrouwen, de manier waarop zij zich wereldwijd steeds opnieuw organiseren en strijden voor een betere samenleving.”

Angélique Verweij volgt Alice Bouman-Dentener op die in december 2011 stopte als algemeen secretaris van de NVR. Verweij is van huis uit cultureel antropoloog en heeft haar sporen verdiend in het ontwikkelingswerk waar zij voor Oxfam Novib, ICCO en Kerk in Actie talrijke  projecten en activiteiten heeft gecoördineerd: “Bij mijn eerste werkgever, de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, heb ik al een speciale antenne voor vrouwen ontwikkeld. Dat wij beurzen speciaal aan vrouwen verstrekten zodat zij tot predikant konden worden opgeleid, vond ik geweldig. Later heb ik als programmamedewerker bij Oxfam Novib en ICCO en Kerk in Actie veel gewerkt aan projecten voor en door vrouwen, met name in Oost en West Afrika. In het afgelopen jaar werkte ik bijvoorbeeld voor het programma in Somalië aan toegang tot onderwijs voor meisjes, het versterken van de economische positie en voedselzekerheid van vrouwen, en de rol van vrouwen in  vredesopbouw etc.”

Voor vrouwen & mannen
Het grootste kapitaal van de NVR is volgens Verweij de achterban: “De lidorganisaties en de duizenden vrouwen die zij vertegenwoordigen, dat is een grote schat. Hier moeten we goed gebruik van maken. Ik hoop dat we ook op het gebied van de regelgeving meer voor de vrouwen in Nederland kunnen bereiken. Daarbij moeten we  strategische samenwerking zoeken: met diaspora vrouwenorganisaties, met vakbonden, met andere actieve organisaties.” Hierbij sluit Verweij de samenwerking met organisaties die geen lid zijn van de NVR of die zich niet specifiek op vrouwen richten niet uit: “Bij een thema als een rechtvaardige verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen, moeten we ook aanstaande vaders betrekken. Wij moeten ons dan als vrouwenorganisaties uitspreken voor beter ouderschapsverlof, en het als vrouwen dan dus ook opnemen voor betere rechten voor mannen.”

Frisse kijk op financiering 
Angélique Verweij pleit voor een open benadering van projectfinanciering: “Natuurlijk moeten we op de oude voet van financiering via overheidssubsidies en fondsen verder. Maar ik denk ook dat we kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ons door bedrijven te laten sponsoren of op welke manier we private geldstromen voor onze projecten kunnen mobiliseren.”
Bron ANP
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl

Reageer ook