fb
Damespraatjes Damespraatjes

Hoeveel uren per week mag een kind van 15 jaar werken?

De tijd dat kinderen lange dagen in fabrieken werkten en niet naar school gingen ligt gelukkig ver achter ons. Tenminste, als we het over Nederland hebben. In 1874 werd het Kinderwetje van Van Houten aangenomen en een paar decennia later werd in Nederland de leerplicht al ingevoerd. 

Kinderen van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar zij moeten zich aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Onder voorwaarden mogen zij op zondag werken. Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

Kinderen van 15 mogen maximaal 5 dagen per week werken. Ze mogen per dag of week maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of ze leerplichtig zijn of (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van leerplicht.

werktijden-jongere-van-15-jaar.jpg

Tijd op school telt ook als werktijd

Heeft een kind van 15 jaar (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht? Dan telt de tijd dat het kind op school is ook mee als arbeidstijd.

Werken tijdens vakantieweken

Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mogen zij maximaal 4 aaneengesloten weken  werken.

Rust en pauze kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar hebben recht op een minimum aantal uren onafgebroken rust per dag. Zij hebben recht op een pauze als ze langer dan 4,5 uur op een dag werken.

Hier lees je hoeveel een kind van 13/14 mag werken
Hier lees je hoeveel een kind van 16/17 mag werken

Lees ook:

Kun je een peuter al laten helpen in het huishouden?

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook