fb
Damespraatjes Damespraatjes

Bijlessen en huiswerkbegeleiding leiden tot een tweedeling in het klaslokaal

Rijke ouders geven steeds meer uit aan onderwijs voor hun kinderen. Huiswerkbegeleiding, bijlessen, studiecoaching en examentrainingen zijn big business. Wij lazen hier een super goed artikel over vanochtend in het Financieele Dagblad.

Schaduwonderwijs

Dat is de term die het ministerie van Onderwijs gebruikt voor het fenomeen dat ouders steeds vaker buiten de school om extra onderwijs en begeleiding voor hun kind organiseren. Vooral hoger opgeleide ouders in Nederlands willen dat hun kinderen goed scoren op school, ook al op jonge leeftijd en hebben daar veel voor over.

Lees ook: Sarah en Nelson testen educatief speelgoed

Zo blijkt uit onderzoek dat het milieu waaruit een kind in Nederland vandaan komt meer invloed heeft op de schoolcarriere dan in andere Europese landen. De sociale verschillen in het onderwijs nemen toe en de Onderwijsinspectie waarschuwt daarvoor in een rapport.

Gelijk IQ zegt niets

Kinderen van hoogopgeleide ouders stromen hoger in bij het voortgezet onderwijs dan kinderen van ouders met een lagere opleiding. Kinderen van hoger opgeleide ouders krijgen vaker een hogere advies dan hun eindtoets zou rechtvaardigen. En zo is het dus mogelijk dat kinderen met een gelijk IQ heel verschillende school carrières doorlopen.

Inzet bij verkiezingen

Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een alarmerende situatie in het onderwijs. Hij is tegen de tweedeling in het onderwijs en vindt dat alle kinderen gratis bijles zouden moeten krijgen en wil verzet tegen “de sluipende privatisering van het onderwijs” waarbij rijke ouders een studievoorsprong kopen voor hun kinderen. Laatbloeiende kinderen en kinderen van lager opgeleide ouders zijn nu in het nadeel.

Problemen binnen het huidige onderwijs

Vorig jaar kwam de PvdA ook met een plan om de tweedeling in het onderwijs aan te pakken. Het onderwijs systeem zou weer flink op de schop moeten om het algehele niveau omhoog te krijgen. Momenteel wordt er veel geld uitgegeven aan overhead, onderwijsinspectie en achterstandskinderen, die veelal met taalproblemen kampen.

Het Finse model

Op Joop.nl las ik over het Finse model en het opmerkelijke daaraan was dat alle docenten academisch geschoold zijn en verder:
– kleine klassen (gemiddeld 20 leerlingen) met 2 docenten
– docent heeft aanzien. (Voor 150 plekken op de universiteit van Helsinki zijn 1.500 aanmeldingen)
– geen onderwijsinspectie. Pas bij klachten gaan men kijken
– al 40 jaar hetzelfde systeem: veel vrijheid voor scholen
– pas bij 16 jaar definitieve keuze van het niveau
– geen verzuiling. Alleen algemeen onderwijs

Maar ook:
– 7-jarigen zitten in hetzelfde gebouw tussen opstandige pubers
– ouderbetrokkenheid is minimaal
– geen specificatie voor de bovenkant

Opmerkelijk hierbij is ook het ontbreken van een onderwijsinspectie.

Accepteren hoe het nu is?

De vraag is natuurlijk kun je deze tweedeling afstoppen? Wij denken van niet. Je kunt ouders immers niet verbieden om hun kind buiten de school om extra hulp in te roepen. Binnen het huidige schoolsysteem is het lastig om maatwerk te bieden, en het is vooral het maatwerk dat ouders nu privé inkopen. Maar om dit groter op te zetten zou het huidige systeem flink op de schop moeten en dat is waar iedereen nu zo huiverig voor is, want de grote veranderingen binnen het onderwijs de afgelopen jaren hebben geen goede indruk achter gelaten.

Wat merk jij van een tweedeling op de school van je kind?

Wij zijn heel benieuwd hoe de lezeressen van Damespraatjes deze tweedeling in het onderwijs ervaren. Speelt het bij jullie op school? En zo ja, wat kan er gedaan worden om het te verbeteren?

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook