fb
Damespraatjes Damespraatjes

Welke mensen zijn het vaakst eenzaam?

Een paar weken geleden heb ik me voor één van de eerste keren in mijn leven eenzaam gevoeld. Ik ben gewend altijd mensen om mij heen te hebben. Vroeger het gezin thuis, vrienden op school en teamgenoten bij waterpolo. Toen ik studeerde had ik altijd mijn huisgenoten, studiegenoten en vrienden om mij heen. Tegenwoordig mijn vriend, collega’s en vrienden. Aan dat gebrek aan eenzaamheid kwam een paar weken geleden dus voor het eerst een einde.

Mijn vriend was een kleine week met een vriend op pad, ons kantoor was uitgestorven door de vakantie en ook mijn beste vrienden zaten in het buitenland. De eerste paar dagen was het heerlijk. Eindelijk tijd voor mezelf. Maar na een dag of drie maakte dat gevoel van rust, plaats voor een nieuw gevoel: ik voelde me alleen. Langzaam maar zeker ging ik het steeds meer missen om met iemand mijn dag door te nemen, een grapje te maken of samen te eten. Ook in mijn werk vond ik het moeilijk dat een klankbord ontbrak. Na de vierde dag werd het gevoel zo sterk dat ik me echt eenzaam begon te voelen.

Gelukkig kwam op dag vijf mijn vriend weer thuis en een paar dagen later mijn vriendinnen. Het gevoel van eenzaamheid verdween direct, maar het was wel een échte eye opener; ik voel me al snel eenzaam. Toen dacht ik aan alle andere mensen die eenzaam zijn en vroeg me af wie dit nou eigenlijk zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed er onderzoek naar en publiceerde een verhelderend artikel.

Wanneer is iemand eenzaam?

Het onderzoek door het CBS werd uitgevoerd onder ruim 7,5 duizend mensen. Op basis van de UCLA Loneliness Scale (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 1991; Russell, 1996) werd aan de hand van zes stellingen bepaald of mensen eenzaam zijn. Deze stellingen zijn:

  1. Er zijn mensen met wie ik goed kan praten;
  2. Ik voel me van andere mensen geïsoleerd;
  3. Er zijn mensen bij wie ik terecht kan;
  4. Er zijn mensen die me echt begrijpen;
  5. Ik maak deel uit van een groep vrienden;
  6. Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig.

“De antwoordcategorieën zijn: ‘ja’, ‘soms’ en ‘nee’. Een ‘ja’ levert 0 punten, een ‘soms’ 1 punt, en een ‘nee’ 2 punten voor de stellingen 1, 3, 4 en 5. Bij de stellingen 2 en 6 zijn de antwoorden anders gecodeerd. Een ‘ja’ levert 2 punten op, een ‘soms’ 1 punt, en een ‘nee’ 0 punten. De zes vragen kunnen samen maximaal 12 punten opleveren. Een hogere score betekent een sterkere mate van eenzaamheid.” aldus het CBS.

Bij een score van 7 of hoger wordt er gesproken van eenzaamheid. Ben je benieuwd of je zelf eenzaam bent? Dat kan je op deze manier dus testen. Maar, we kunnen ons voorstellen dat je gevoel vaak ook al aangeeft of je eenzaam bent of niet.

Wie zijn er het vaakst eenzaam?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 4 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder eenzaam is. Mannen zijn iets vaker eenzaam dan vrouwen. Gemiddeld 5 procent van de mannen, tegenover 3 procent van de vrouwen. Vooral mannen van middelbare leeftijd springen eruit, maar liefst 7 procent is eenzaam. Een groot deel hiervan is alleenstaand.

De groep 75-plussers is het aller eenzaamst, maar liefst vier keer zo vaak. Dit komt vooral door een afnemende mobiliteit naar aanleiding van een verslechterende gezondheid.

Ook mensen met een niet-Westerse achtergrond springen eruit: 6,7 procent geeft aan eenzaam te zijn. Bij autochtonen is dit 3,9 procent.

Ben jij ooit eenzaam?

Heb jij ooit het gevoel eenzaam te zijn? Hoe voelt dat? Ik weet nu van mezelf dat ik me al snel eenzaam kan voelen, misschien doordat ik het niet gewend ben. Zou het dan ook iets kunnen zijn wat we kunnen trainen; het niet eenzaam zijn? Ik vraag het me af.

Laat ons weten hoe jij hierover denkt! En heb je nog goede tips voor mensen die eenzaam zijn, laat het dan ook weten. Wie weet kunnen we elkaar helpen.

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook