fb
Damespraatjes Damespraatjes

Uithuwelijken of terug naar school? Interview over kinderen die na de zomer niet terugkomen.

Je jonge dochter uithuwelijken en na de zomervakantie achterlaten in het buitenland, iets wat binnen de Nederlandse cultuur zeer onbegrijpelijk is. Toch keren jaarlijks vele meisjes niet terug van vakantie omdat hun ouders andere plannen over hun toekomst hebben. Vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika blijft een groot aantal meisjes permanent achter, vaak met het doel om te trouwen en een gezin te stichten. Met de zomervakantie voor de deur is dit onderwerp nu dan ook zeer actueel.  Damespraatjes sprak met Farangis Dawoody, Zorgcoördinator bij Meldpunt Eergerelateerd Geweld.

 

08e9b10
1. Hoeveel meisjes kloppen er jaarlijks bij jullie aan, omdat ze bang zijn in het buitenland achtergelaten of uitgehuwelijkt te worden?
We hebben nog geen concrete informatie over het aantal gevallen van huwelijksdwang en/of achterlating. Dit komt doordat veel gevallen onbesproken blijven en meisjes geen melding maken.

2. Hoe oud zijn deze meisjes gemiddeld?
Gemiddeld 18 jaar.

3. In welke steden in Nederland komen deze problemen het meeste voor?
In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hier wonen veel mensen met verschillende afkomsten, dit maakt de kans in deze steden daarom vele malen groter dan in kleine dorpen.

4. In welke landen worden de meeste meisjes achtergelaten?
Dit varieert nogal, toch zien we dat we in de meeste gevallen praten over het Midden-Oosten of Noord-Afrika.

5. Gaat het hierbij alleen om meisjes, of worden ook jongens soms achtergelaten of weggestuurd?
Hoewel we bijna altijd over achtergelaten meisjes spreken, blijkt in de praktijk dat ook jongens in het buitenland worden achtergelaten. In deze gevallen gaat het zelden om een huwelijk, maar is de hoofdoorzaak vaak homoseksualiteit en/of gedragsproblematiek.

6. Hoe helpen jullie de meisjes? Is er een protocol waar Steunpunt Huiselijk Geweld mee werkt in dit soort situaties?
We proberen eerst een helder beeld te schetsen van de situatie. Vervolgens geven wij informatie over de verschillende mogelijkheden, zoals opvang bieden in geval van nood. In het geval dat de persoon in kwestie toch beslist mee te reizen met de familie is er een landelijk noodplan. Dit helpt de meisjes en jonge vrouwen zich voor te bereiden en te handelen in geval van nood.

7. Zijn er wettelijke middelen om ze in Nederland te houden bij het vermoeden van een uithuwelijking?
Nee, bij minderjarigen hebben ouders het gezag. Nederland kan de meisjes niet gedwongen hier houden.

8. Nemen jullie contact op met de ouders van de meisjes?
Nee, de meisjes moeten dit echt zelf aankaarten. Wij kunnen ze wel informeren en helpen bij het voorbereiden met een gesprek met hun ouders.

9. Wat voor een rol speelt school in dit proces?
De school heeft een hele belangrijke rol, namelijk het signaleren van het niet terugkeren van een leerling. Naast een melding bij Stichting Huiselijk Geweld, zijn scholen bij achterlating verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

10. Hoe kunnen mensen in de omgeving van uitgehuwde meisjes helpen?
Vertel het kind over het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam. Bellen kan (zo nodig) anoniem, naar 020 – 611 60 22.

11. Hebben jullie contact met de Nederlandse of buitenlandse douane? Zo ja, wat kunnen zij doen?
Nee, wij schakelen hier een speciale organisatie voor in, Stichting Steun Remigranten. Zij hebben een groot netwerk in het buitenland en kunnen hier beter bij helpen.

 

Mara Blikslager (20 jaar) werkt voor online vrouwenmagazine damespraatjes.nl en studeert Reclame, Marketing en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is gek op schrijven, de wereld ontdekken, socializen en sporten. Als Mara niet aan het werk is of in de schoolbanken zit is ze te vinden in het zwembad, op de spinning-fiets, in een hippe club of lekker op de bank. Ze woont in Amsterdam maar bezoekt regelmatig haar familie in het rustige Hilversum. 

Lees ook de andere artikelen van Mara Blikslager 

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook