fb
Damespraatjes Damespraatjes

Tergooiziekenhuizen ontvangt WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

tergooi-borstvoedingscertificaat.jpg
Tergooiziekenhuizen heeft afgelopen week het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat ontvangen. Met dit certificaat, dat is uitgereikt door de Landelijke Stichting Zorg voor Borstvoeding, voldoet het ziekenhuis aan de internationaal vastgestelde ‘10 vuistregels voor borstvoeding’. damespraatjes.nl ging op onderzoek uit en is  benieuwd wanneer je zo’n certificaat krijgt en waarom.

Waarom dit certificaat?
Borstvoeding is in principe de beste voeding voor zuigelingen om een gezonde groei en ontwikkeling te stimuleren. Daarom is borstvoeding eerste keus van het Vrouw Moeder Kind Centrum van Tergooiziekenhuizen voor baby’s die geboren worden in het ziekenhuis of daar opgenomen zijn. Werken volgens de 10 vuistregels van WHO/UNICEF, betekent in de praktijk dat vrouwen tijdens de zwangerschap professionele voorlichting krijgen en na de bevalling en tijdens het kraambed begeleid en ondersteund worden bij het geven van borstvoeding.

De 10 ‘vuistregels’ voor het certificaat
Om het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat te behalen, moet het ziekenhuis voldoen aan de "10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding". Zo helpt Tergooiziekenhuizen moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind met de borstvoeding. Ook wordt moeders uitgelegd hoe zij hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden. Moeder en kind mogen in het Vrouw Moeder Kind Centrum van Tergooi dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd; het kindje krijgt de borst als het honger heeft. Een andere vuistregel is, dat pasgeborenen geen andere voeding krijgen dan moedermelk. De pasgeborenen krijgen geen extra vocht, tenzij hier een medische reden voor is. Daarnaast wordt aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen, geen speen of fopspeen aangeboden. Het werken volgens de 10 vuistregels behelst ook, dat Tergooiziekenhuizen alle zwangere vrouwen voorlicht over de voordelen en de praktijk van het borstvoeding geven.

Het ziekenhuis organiseert maandelijks voorlichtingsavonden over borstvoeding en informeert zwangere vrouwen zowel mondeling als door middel van foldermateriaal over borstvoeding. Ten slotte leren alle betrokken medewerkers van het Vrouw Moeder Kind Centrum vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het borstvoedingsbeleid van Tergooiziekenhuizen. Ook hebben het ziekenhuis en de kraamzorg en verloskundigen in de regio vier keer per jaar met elkaar overleg om hun beleid rondom borstvoeding op elkaar af te stemmen.

Geen borstvoeding?
Tergooiziekenhuizen respecteert uiteraard de wens van (zwangere) vrouwen om geen borstvoeding te geven. Voor het ziekenhuis blijft borstvoeding echter de eerste keus.

Reageer ook