fb
Damespraatjes Damespraatjes

Sterke mannen, slimme vrouwen

Sterke-mannen-slimme-vrouwen-dp
Ben je op zoek naar bruikbare managementinzichten voor vandaag en morgen? Met het boek Sterke mannen, slimme vrouwen, Het spel van macht en Leiderschap, kom je echt aan je trekken. Naar mijn idee is het belangrijk, dat dit soort boeken geschreven en dus gelezen wordt. Ik ben overtuigd van de kracht van diversiteit op de werkvloer en gelukkig zie ik dit ook meer ontstaan. Hoewel we er in mijn ogen echt nog niet ziin, blijkt ons land wel de internationale ranglijst M/V gelijkheid aan te voeren.

Nu mag deze ontwikkeling wat mij betreft snel verder gaan dan “ontstaan”. Deze ontwikkeling vraagt wel inzicht in ander leiderschap. Leiderschap dat de kracht van diversiteit kan en durft te gebruiken. In Sterke mannen, slimme vrouwen geven de auteurs Monic Bührs en Elisa de Groot inzicht en handvatten voor het nieuwe leiderschap en omgaan met macht hierin.

Wanneer je diversiteit erkent als kracht, erken je ook dat er verschillen zijn. Dit boek geeft eerst een helder inzicht in de verschillende fasen van macht. Hierna volgt er een naar mijn idee heerlijk helder hoofdstuk over macht en de ongeschreven regels. Gebruikmakend van het inzicht in de diverse niveaus wordt er een model neergezet met een uitwerking van dertien ongeschreven regels. Bijvoorbeeld Ongeschreven regel 4: praat over “ik” in plaats van “wij”. Dit “wij” – praten kom ik zelf regelmatig bij vrouwen tegen. Ik kan het dan nooit laten om erop door te vragen. Dit hoofdstuk wordt uiteindelijk afgesloten met een heel helder en herkenbaar overzicht in masculiene en feminiene ongeschreven regels. Bijvoorbeeld: “Spreek je ambitie uit of Richt je vooral op inhoud en algemeen belang”.

De auteurs dagen uit tot een dialoog over de ongeschreven regels. En ze gaan nog een stap verder. Ze staan voor inclusiveness. Dit is de situatie waarin een organisatie alle menselijke kwaliteiten evenveel waardeert. Ook hier wordt ons weer een handvat gegeven. Het gendermodel. Dit model ondersteunt ons managers bewust op weg te gaan naar inclusiveness.

Wie niet sterk is moet slim zijn. Om carrière te maken, zal je vooral egomacht moeten laten zien. Dat betekent dat je het podium moet nemen, besluitvaardig moet zijn, resultaten zichtbaar moet kunnen maken en jezelf weet te profileren. Wie dit alles doet, wordt gezien in organisaties. En de status die daarmee gepaard gaat, wordt gewaardeerd. Egomacht, ofwel macht door prestaties, is echter slechts één vorm van macht. Sterke mannen, slimme vrouwen laat zien dat er vijf vormen van macht zijn die binnen organisaties kunnen worden toegepast. Naast macht door prestaties komen ook macht door hulp vragen, macht door bondgenootschap, macht door reflectie en macht door dienend leiderschap aan bod. En elke vorm van macht kent zijn eigen waarde, mits organisaties en medewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden en de wenselijkheid van deze machtsvormen.

In de beststeller Stratego voor vrouwen (2007) ging het om de ongeschreven regels van het spel die je moet kennen om carrière te maken, de regels van het spel zoals die op dit moment in organisaties gelden.

In Sterke mannen, slimme vrouwen gaat over het zichtbaar maken van verschillende machtsvormen die in organisaties een rol spelen. De auteurs pleiten ervoor dat organisaties hun focus verbreden. Naast de kwaliteiten die horen bij egomacht, moeten organisaties ook andere kwaliteiten gaan waarderen: openstaan voor ideeën van anderen, het bieden van vertrouwen en het aangaan van verbindingen. Deze eigenschappen zijn onmisbaar als het gaat om het vormgeven van een cultuur van inclusiveness (het bewust inzetten van masculiene en feminiene kwaliteiten) en leiderschap dat aansluit bij het nieuwe werken.

Monic Bührs en Elisa de Groot zijn de oprichters van In Touch women resource management (www.intouchwrm.nl) Zij putten uit wetenschappelijke literatuur en combineren deze kennis met hun eigen ervaringen uit de bedrijfspraktijk. Zodoende bieden zij een verfrissende kijk op macht en leiderschap.

Juist nu naar mijn idee eindelijk wat echte beweging in de diversiteit op de arbeidsvloer lijkt te ontstaan, brengt dit boek voor (aankomende) managers inzicht en handvatten. Hierdoor kunnen we de diverse talenten en kwaliteiten een beter gewogen waardering in de organisatie geven. Zo maken we onze organisaties sterker. Zoals de auteurs zelf ook zeggen: “Nieuwe tijden vragen om een breder spectrum”

Naar mijn idee hoort dit boek goed gelezen en regelmatig terugpakkend op de boekenplank van iedere manager!

BESTEL DIT BOEK OP BOL.COM

Helma-Ketelaar
Helma Ketelaar
Werkzaam vanuit haar bedrijf Merkbaar Resultaat

 

Reageer ook