fb
Damespraatjes Damespraatjes

Praat je met je beste vriendin over hoe het tussen jou en je partner gaat?

Als Saskia haar beste vriendin Tanja vertelt dat zij gaat scheiden, is Tanja onaangenaam verrast. ‘Waarom vertel je me nu pas dat het niet goed ging tussen jullie? Ik dacht dat we alles met elkaar bespraken?’, geeft Tanja haar terug. Saskia dacht er juist goed aan te doen haar relatieproblemen niet met anderen te bespreken: dat is immers heel privé en gaat ook haar man aan. In een van haar sessies met mij vraagt ze of ze het anders had moeten doen.

Alles bespreken in het begin

In het begin van een liefdesrelatie bespreek je vaak van alles over de man in je leven met je beste vriendin: wat jullie samen hebben gedaan, wat hij droeg of voor je meebracht op jullie eerste date. Een ontboezeming over iets zeer persoonlijks van hem wil je in het begin van een relatie nog wel giechelend met haar delen.

Heilige ruimte

Geleidelijk komt er dan een periode waarin je minder vertelt over wat zich tussen jou en je lief afspeelt. Vooral grote gebeurtenissen, het moment dat hij je vraagt te trouwen of dat je zwanger bent, vertel je natuurlijk aan je bestie. Maar verder lijkt zich een cocon te hebben gesponnen rond jullie twee als relatie. Wat zich daar voordoet wordt steeds meer privé. Daarover wordt naar buiten toe niet langer gedeeld. Dat wordt een soort heilige ruimte waar jullie allebei voor zorgen. De plek waar alleen jullie samen zijn. Het is inderdaad goed om zorgvuldig en respectvol om te gaan met hoe jullie in die ruimte zijn en elkaar ontmoeten. Daarover met anderen praten heeft effect op hoe veilig het tussen jullie in die ruimte is.

Geen bemoeienis van buiten

Als het niet goed gaat tussen jullie in de relatie, heb je daar natuurlijk allereerst met je partner over te spreken, want alleen daar en met hem kun je werken aan verbetering. Op het moment dat je erover praat met anderen, kunnen die zich er zelfs mee gaan bemoeien. Dat gebeurt vooral als ze niet hun best doen beide kanten van het verhaal te horen en meteen een oordeel klaar hebben. Dat doet jullie relatie dan niet goed of kan disrespectvol zijn naar je partner.

Steun of advies uit onverwachte hoek

Toch is het de vraag of je disrespectvol omgaat met die relatieruimte en je partner als je met je beste vriendin deelt hoe jij je voelt in je relatie. Als het niet lekker gaat met je lief, kun je je behoorlijk alleen en eenzaam voelen en dan is het juist fijn als je beste vriendin er voor je kan zijn. Als steun of misschien zelfs met een relativerende, nieuwe blik op het geheel. Zij kent je immers goed en kan je wellicht nog een mooie liefdevolle spiegel voorhouden of onverwacht advies meegeven.

Dat Tanja zich in die zin buitengesloten heeft gevoeld, kan Saskia nu beter begrijpen. Tijd voor een goed gesprek over hun vriendschap en de betekenis daarvan.

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook