fb
Damespraatjes Damespraatjes

Minder vroeggeboortes tijdens lockdown coronacrisis: wat is de oorzaak?

Bij allebei mijn zwangerschappen beviel ik voor de uitgerekende datum. Sophia (de eerste) werd ingeleid, Helena (de tweede) kwam uit zichzelf. Gelukkig vonden allebei de bevallingen plaats na de 37 weken en van een kindje dat mogelijk de couveuse in moest, was geen sprake. Ik kan me voorstellen dat een te vroeg geboren kindje extreem veel angst met zich mee kan brengen. ‘Is het wel af?’, ‘doet de couveuse hem goed?’ en ‘wat zijn blijvende effecten?’ zijn allemaal vragen waar ouders met een te vroeg geboren kind mee te maken krijgen. Dat gun je niemand!

Dat de lockdown tijdens de coronacrisis niet alleen maar negatieve effecten tot gevolg had, wist je waarschijnlijk wel. We leerden weer hoe fijn het is thuis, hoe gezegend je bent als iedereen gezond is en de luchtkwaliteit verbeterde aanzienlijk. Aan dit rijtje kan nu nog een positief neveneffect worden toegevoegd: er waren minder vroeggeboortes tijdens de lockdown, meldt The New York Times.

Ook in Nederland

De daling werd als eerste in Ierland en Denemarken geconstateerd en ook in Nederland doet dit verschijnsel zich voor. Verschillende Nederlandse kinderartsen spreken voorzichtig van een daling, zegt  beroepsvereniging NVK tegen de NOS.

Oorzaak

Wat de oorzaak is, is de onderzoekers nog niet duidelijk. Een mogelijke theorie is dat zwangere vrouwen meer sliepen en uitrustten. Ook was de kans op infecties kleiner en verbeterde de luchtkwaliteit, waarvan er ook een mogelijk verband is met vroeggeboortes.

Verder onderzoek

We hopen dat er verder wordt onderzocht waar de daling nou exact door veroorzaakt wordt. Dit kan zwangere vrouwen en hun kinderen in de toekomst enorm helpen!

Heb jij ooit een vroeggeboorte meegemaakt? Ik ben heel benieuwd. Praat met ons mee in de reacties onder dit artikel. 

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook