fb
Damespraatjes Damespraatjes

Ernstig tekort aan drinkwater in Oost-Afrika; wat kun jij doen?

Toen ik las dat dagelijks veertienhonderd kinderen in Oost-Afrika sterven door vervuild drinkwater, ging er een schok door mijn lijf. Veertienhonderd! Amref werkt aan een gezond en sterk Afrika. De non-profit organisatie is een petitie gestart en roept iedereen op deze te ondertekenen.

Dat je kind sterft omdat het water dat je het geeft is vervuild, is in Nederland niet voor te stellen. Hoe intens verdrietig moet het zijn als je als moeder niets kunt doen en je kindje overlijdt omdat je het geen schoon drinkwater kan geven? Triest maar keiharde waarheid: duizenden kinderen sterven jaarlijks in Oost-Afrika omdat er een tekort aan drinkwater door extreme droogte is. Door die extreme droogte is er geen toegang tot schoon drinkwater. Kinderen die vervuild water binnenkrijgen lopen kans dat ze aan de diarree raken of ziektes als tyfus en cholera oplopen. Amref vindt dat onacceptabel en eist aandacht voor schoon drinkwater in Afrika omdat, zo vindt de non-profit organisatie, geen kind mag doodgaan aan vervuild drinkwater. Het is dus zaak dat Afrika gezond en sterk wordt. “Wie gezond is kan veel beter voor zichzelf zorgen en armoede buiten de deur houden. Wij gaan uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking.”

Is er wel voldoende water?

Onontbeerlijk voor een goede gezondheid, is water. In veel Afrikaanse landen is de situatie schrijnend door de extreme droogte. Aan veilige toiletten, wasbakken en douches is ook een tekort, waardoor zo’n twaalfhonderd kinderen per dag overlijden aan diarree. Amref verwacht dat de Afrikaanse bevolking de komende vijftien jaar een groeispurt gaat maken waardoor de druk op bestaande watervoorzieningen als douches en toiletten nog meer wordt opgevoerd. Onzekerheid of er wel genoeg water beschikbaar blijft is er inmiddels overal in de wereld. Zeespiegels stijgen, door de onvoorspelbare regenbuien zijn er overstromingen en extreme droogte en daalt het grondwater.

Verschil maken

Maar Amref houdt de mouwen opgestroopt en geeft niet op. Gelukkig maar want ze hebben vorig jaar, ondanks de extreme droogte en corona, echt wel het verschil kunnen maken in verschillende Afrikaanse landen. “We hebben 4,9 miljoen mensen bereikt met ons werk op het gebied van schoon water, sanitatie en goede hygiëne,” aldus Amref.

Goed nieuws

Geen kind mag sterven aan vervuild drinkwater, daarover is het iedereen het wel eens. Door de inspanningen van Amref zijn er successen geboekt. Zo hebben ruim zevenentwintig duizend mensen toegang tot schoon water en lieten bijna zevenenveertigduizend gezinnen een veilige waterput bouwen. Lokale zorgverleners geven veel voorlichting aan de bevolking en dat werpt zijn vruchten af. Vijfhonderdduizend Ethiopiërs hebben daardoor veel meer en veel betere kennis over goede hygiëne en bijvoorbeeld corona.

Petitie ondertekenen

Om meer aandacht te vragen voor schoon drinkwater is Amref een petitie gestart. “Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe sterker we staan richting de Nederlandse regering. We willen de campagne zo wijd mogelijk verspreiden zodat zoveel mogelijk mensen tekenen,” aldus Amref. De gezondheidsorganisatie vindt dat de Nederlandse regering veel meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. De handtekeningen die worden ingezameld in augustus, tijdens de World Water Week, worden aangeboden aan de Nederlandse delegatie in Stockholm.

Wat jij kunt doen? De petitie ondertekenen! Samen roepen we de Nederlandse regering op om nu in actie te komen tegen klimaatverandering.

Meer te weten komen over de iconen in onze bovenste afbeelding? We vertellen je er graag alles over!

Afbeelding: Tucker Tangeman via Unsplash

Reageer ook