fb
Damespraatjes Damespraatjes

De eigen voordeur

Er zijn nogal wat huiskatten in Nederland. Schattingen lopen uiteen omdat niet elke kat geregistreerd is. Het zijn er in ieder geval minimaal drie miljoen. Bij een op de vier huishoudens neemt een of meerdere katten deel uit van het gezinsleven.

Solitair
Katten zijn geen roedeldieren. Binnen een roedel heerst er een rangorde en een hiërarchie. Veel mensen maken de keuze voor een kat of een hond op basis van hoe sociaal het dier is. De kat is een solitair dier, in tegenstelling tot de hond die een groepsdier is. Katten jagen en verdedigen alleen zichzelf. Ze kennen geen gezamenlijk vluchtgedrag. Ze kennen geen overgavegedrag en ze zijn territoriaal ingesteld.

Leefgebied
Katten zijn territoriaal. Ze hebben een leefgebied en een territorium. De meeste dieren hebben een leefgebied. Dit is een gebied waarin ze geregeld lopen, exploreren en jagen. Deze gebieden kunnen overlappen met die van andere katten. Huiskatten hebben individuele maar overlappende leefgebieden, maar de leefgebieden van de katers zijn wat groter dan die van de poezen.

Uitgaan
Katten hebben een uitgaansrooster. Ze maken onderling afspraken over wie, waar en wanneer loopt, ligt of slaapt. Dit gebeurt met meerdere katten in één huis maar ook met buurtkatten. Zo worden conflicten voorkomen. Katten blijven in hun eigen territorium en mijden het territorium van een andere kat. Katten gaan het liefst conflicten uit de weg.

Huiskat
Meer en meer katten worden binnen gehouden. Op zich hoeft het geen probleem te zijn, als er maar wel gedacht wordt aan de kwaliteit van de ruimte, en aan het natuurlijke gedrag van de katten. Het grootste probleem van huiskatten is verveling, waardoor veel gedragsproblemen kunnen ontstaan. Als een kat niet kan jagen ontstaat er frustratie en verveling. Agressie, slopen en afwijkend gedrag kan het resultaat zijn. Een toegang tot buiten is een heel grote pré, genoeg spel, de kat laten werken voor het eten, speelgoed en soms is een andere kat een oplossing.

Een eigen voordeur is een noodzaak. De kat wil zelf bepalen wanneer het dier naar buiten of naar binnen wil. Een kattenluik is dan de oplossing. Er zijn luiken die specifiek gebruikt kunnen worden. Zo wordt de kleine voordeur niet voor elke kat toegankelijk. Uitsluitend uw kat kan het luikje gebruiken.

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook