fb
Damespraatjes Damespraatjes

Wat is je plek als je ex-schoonvader overlijdt? Dit is hoe Patrice en Tom het regelden

De schoonvader van Patrice is overleden. Of eigenlijk moet ze zeggen haar ex-schoonvader, want ze is gescheiden van Tom. Tom en zij hebben co-ouderschap over hun twee dochters en Tom is weer opnieuw getrouwd. Ze doen het allen goed met elkaar en Toms familie voelt voor Patrice gewoon nog als familie. Maar een overlijden in de familie hebben ze na hun scheiding niet eerder meegemaakt. Opeens staan voor Patrice de verhoudingen toch onder spanning. Want nu Tom een andere vrouw heeft, komt de vraag op wat haar plek is in de schoonfamilie? Welke plek heeft ze, neemt ze of is haar gegund?

Samen bekijken we haar vraag. Vanuit het oogpunt van Tom bekeken, verliest hij zijn vader en het is dan ook zijn afscheid van hem. Daarbij mag hij bepalen wie hij om zich heen wil hebben en letterlijk wie waar zit bij de plechtigheid. Toms nieuwe vrouw heeft als zijn partner plek naast hem. En natuurlijk wil hij tevens zijn kinderen bij zich hebben. De plek van Patrice is door hun scheiding niet meer de plek van partner naast Tom.

Maar daarnaast is het ook het afscheid van de opa van hun dochters die erg verdrietig zijn hun opa te verliezen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat kinderen op belangrijke momenten hun beide eigen ouders bij zich willen hebben, hoe lief ze de nieuwe bonusouders ook mogen vinden. Hoewel er op de plek van geliefde een vacature ontstaat na een scheiding, valt die op de ouderplek niet vrij. Eigenlijk ontstaat er met de nieuwe partner een nieuwe lijn vanuit hun vader, maar de al aanwezige band als ouders van de kinderen houdt daarmee niet op te bestaan. Het liefst zouden de kinderen iedereen bij zich willen hebben. Daarbij blijf je, ook als gescheiden ouders, beiden de taak hebben om gezamenlijk je kinderen door belangrijke gebeurtenissen heen te loodsen.

Het kan natuurlijk best veel gevraagd zijn om op momenten van betekenis je ex zo dichtbij je toe te laten. Toch geloof ik dat je na je scheiding nog op een heel goede wijze vorm kan blijven geven aan het gezamenlijke ouderschap en de ander in je buurt kan hebben, al gaat dat niet altijd van zelf. Van belang is daarbij dat je goed afscheid hebt genomen van elkaar als partner, dat je ieder weet wat je eigen deel is geweest in de relatie en de scheiding, en dat je je kunt verplaatsen in de positie van je kinderen. Verder helpt natuurlijk ook hoe je omgeving ermee omgaat. De nieuwe partner van je ex en die van jezelf, en je (schoon)familie. Wat dat betreft zit het wel goed in de relatie van Patrice met Tom, zijn nieuwe vrouw en de schoonfamilie.

Patrice vraagt Tom dan ook om een plek naast of dichtbij de kinderen tijdens de afscheidsceremonie, om er voor hen te kunnen zijn. Zij laat het aan hem of hij haar die plek ook gunt als ouder van de kinderen. Met die uitleg erbij en de ruimte om het ook anders te mogen beslissen, regelt Tom die plek voor haar en voor de kinderen. Bij de uitvaart wordt zij niet aangeduid als ‘ex van Tom’ maar als moeder van hun dochters. En daarmee valt voor Patrice, Tom en de kinderen alles weer op zijn plek.

Mayke Smit is een ervaren trainer en coach die mensen begeleidt in het loskomen van patronen of van elkaar in of na hun relatie. Over de emotionele verwerking die komt kijken bij scheiding heeft zij de roman Los geschreven, waarvan zojuist de derde druk is verschenen. In Los lees je hoe Floor zichzelf na haar scheiding weer terugvindt in de training ‘Je leven na een echtscheiding’. Een herkenbaar en inspirerend verhaal over relaties.

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

2 reacties

Jopie -

JUIST op momenten van betekenis is het voor de kinderen van groot belang elkaar als exen te verduren/ verdragen. Als je dit beide kan heb je het goed gedaan. En ik snap ook dat het echt niet altijd mogelijk is😢

Jeanette -

Je kunt ook zelf besluiten een stapje terug te doen. Je bent er wel bij, maar wel op de achterste banken. En dat kun je je kinderen ook uitleggen

Reageer ook