fb

Wat doe je als jouw kind online gepest wordt?

De tijd dat pesten iets van op het schoolplein of in de speeltuin was, is al jaren voorbij. Natuurlijk vinden er ook op het schoolplein pesterijen en akkefietjes plaats, maar de serieuze pesterijen verplaatsen zich steeds vaker naar het internet. Via Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram en MSN vinden steeds meer pesters hun slachtoffers en kunnen ze ook thuis blijven doorpesten. Maar, wat doe je eraan als je erachter komt dat jouw kind online gepest wordt?

1. Pak samen met je kind de controle

Online pesten is natuurlijk naar, maar het heeft één voordeel: je kunt uitloggen wanneer je wilt. Door de chat weg te drukken, de pester te blokken of geen antwoord te geven negeer je de pester. Neem de pester zijn stem af en je zult merken dat het pesten uiteindelijk minder wordt. Dit is natuurlijk moeilijk voor een kind, want waarschijnlijk is hij/zij bang dat het juist erger wordt. Praat hier samen over en laat je kind inzien dat hij/zij zelf kan bepalen met wie hij/zij online wel of niet praat.

2. Geef je kind ‘media training’

Dat klinkt misschien als een eng woord, maar dat valt best mee. Leg je kind uit hoe hij/zij op een verantwoordelijke manier met het internet omgaat. Dit wil zeggen: plaats nooit je adres online, geef niet je telefoonnummer aan vreemden, scherm je Facebookprofiel af voor vreemden, maak geen seksueel getinte foto’s en geef geen kwetsende comments. Weet je hier zelf te weinig van, vraag dan een leerkracht om wat meer informatie hierover.

3. Zie het internet los van de ‘echte’ wereld

Laat de online wereld geen realiteit worden! Mensen doen zich op internet anders voor dan ze zijn, zo ook tijdens pesterijen. Veel pesters durven online wel te pesten, omdat ze hier een stuk anoniemer zijn. Laat je kind dit inzien, dit neemt een stuk ontzag en angst ten opzichte van de pester weg.

4. Niet alles is persoonlijk

Als jouw kind aangeeft dat hij of zij gepest wordt, kan je hem/haar uitleggen dat het niet altijd alles persoonlijk bedoeld is. Kinderen zeggen makkelijk iets zonder er goed over na te denken. Blijf kritisch op het verschil tussen pesten en plagen.

5. Worden de pesterijen dreigementen? Ga over tot actie!

Worden de pesterijen persoonlijk, haatdragend en intens kwetsend? Ga dan over tot actie. Dit doe je door gesprekken tussen je kind en de pester te verzamelen en deze te gebruiken bij eventuele gesprekken op school/bij een vertrouwenspersoon en bij dreigementen de politie.

Wat verder?

Er zijn nog veel meer oplossingen bij online pesten! Helaas is elke vorm van pesten anders en heeft het op elk kind een ander effect. Als ouder ken jij je kind als geen ander, en ga dan ook samen opzoek naar de beste en meest persoonlijke oplossing. Gebruik deze tips dan ook als handvatten, niet als vuistregels. Stap bij twijfel altijd naar een leraar of vertrouwenspersoon.

Kijk voor meer info en vragen op www.nji.nl/pesten

 

Reageer ook