fb
Damespraatjes Damespraatjes

Minder mensen roken, maar verschil rookgedrag tussen opleidingsniveau’s wel groter

Ik heb het al jaren niet meer gedaan, maar toen ik studeerde stak ik zo nu en dan een sigaret op. Heerlijk vond ik dat, vooral als ik had gedronken. Toch heb ik uiteindelijk het besluit genomen om het helemaal niet meer te doen. Hoewel ik nooit verslaafd ben geweest of veel heb gerookt, vond ik toch dat het niet bij een gezonde levensstijl paste en eigenlijk ook niet bij mij. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik definitief afscheid heb genomen van die ‘gezellige feestjes’ sigaret.

Uit onderzoek van het CBS in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut blijkt dat ik niet de enige ben die ervoor kiest om niet te roken. Steeds minder mensen roken en dat is goed voor de volksgezondheid. Toch blijkt er wel een verschil in rookgedrag tussen verschillende opleindingsniveau’s. Onder hoogopgeleiden is het aantal rokers sinds 1989 bijna gehalveerd, onder laagopgeleiden daalde dit aantal minder hard. Ook roken laagopgeleiden vaker elke dag en roken ze meer.

Op de website van het CBS valt te lezen: “Het aandeel mensen van 25 jaar of ouder dat zegt te roken daalt al decennia. Het nam af van 38 procent in 1989 naar 24 procent in 2016. Die daling verloopt echter niet overal op dezelfde manier. Rookgedrag hangt onder meer samen met opleiding. Onder hoogopgeleiden bevinden zich minder rokers dan onder laagopgeleiden. Rond 1990 rookte 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en34 procent van de hoogopgeleiden. Een kwart eeuw later rookte nog 28 procent van de laag-, 26 procent van de middelbaar- en 18 procent van de hoogopgeleiden. Onder de hoogopgeleiden is het aandeel rokers dus sterker gedaald dan onder de laag en middelbaar opgeleiden. Het verschil in het aandeel rokers tussen hoogopgeleiden enerzijds en middelbaar en laagopgeleiden anderzijds is daarmee in de loop der jaren groter geworden.”

Schermafbeelding 2017-06-01 om 10.07.22

Schermafbeelding 2017-06-01 om 10.05.32
Schermafbeelding 2017-06-01 om 10.05.43


Verder lezen?

Benieuwd naar de rest van de onderzoeksresultaten en/of de onderzoeksmethode? Dan verwijzen we je door naar het oorspronkelijke artikel van het CBS.

Rook jij?

Ben jij een roker, een stopper of ben je er nooit aan begonnen? En heb je het idee dat je de resultaten uit dit onderzoek terugziet in jouw omgeving of juist niet? Praat met ons mee in de comments onder dit artikel!

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook