fb
Damespraatjes Damespraatjes

Kan je dyslexie voorkomen?

Taal is mijn wereld. Ik schrijf dagelijks verhalen, vind het heerlijk om te praten en verdien er natuurlijk mijn geld mee. Me een voorstelling maken van een leven zonder taal, zou ik dan ook echt niet kunnen. Dit begon al toen ik jong was. Hoewel ik lezen als kind nooit zo leuk vond, vond ik het wel heerlijk om opstellen te schrijven en taallessen op school te volgen. Mijn probleempunt was meestal het rekenen, wat kon ik daar enorm tegenop zien zeg… Het kwartje viel vaak gewoon niet zo snel als bij mijn klasgenootjes en dat was frustrerend. 

Ik was niet de enige die opzag tegen het rekenen, zo hadden we meer kinderen in de klas. Ook hadden we kinderen die juist opzagen tegen de taallessen en dat waren met name de kinderen met dyslexie. ‘Wat is dyslexdinges dan?’ vroeg ik voor het eerst toen ik in groep 5 hoorde dat één van de kinderen iets meer tijd voor de taaltoets kreeg. ‘Dat betekent dat zij wat meer tijd nodig heeft voor het lezen en schrijven van een tekst’ antwoordde de juf. Echt begrijpen deed ik het niet, maar vond het allemaal wel prima.

Nu ik ouder ben en een stuk meer van dyslexie weet dan vroeger, komen er ook nieuwe vragen op, zoals: kan je dyslexie voorkomen? Laten we op zoek gaan naar het antwoord!

Kan je dyslexie voorkomen?

De officiële definitie van dyslexie luidt: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” Dit houdt in dat mensen met dyslexie moeite hebben met het leren lezen en spellen, maar ook dat het wat langzamer gaat. Dyslexie is een aangeboren aandoening en is erfelijk. Wanneer één van de ouders dyslectisch is, heeft het kind 54 tot 75 procent kans om zelf ook dyslexie te krijgen. Doordat dyslexie is aangeboren, is dyslexie voorkomen niet mogelijk.

Uit onderzoek door Harvard is gebleken dat dyslexie al op jonge leeftijd is op te sporen bij kinderen. Het onderzoek, gepubliceerd in Science, laat zien dat bij een tijdige opsporing van de aandoening en de juiste behandeling hiervan, de negatieve gevolgen beperkt kunnen worden. Harvard-professor John Gabrieli pleit er dan ook voor dat kinderen die een verhoogd risico op dyslexie hebben, al voor de basisschool laten testen of ze dyslexie hebben. Zo kan er snel met de juiste behandeling worden begonnen, zodat een achterstand kan worden voorkomen.

Vanaf welke leeftijd kan dit onderzocht worden?

Het is bij pasgeboren baby’s al mogelijk om vast te stellen of ze anders reageren op taal, blijkt uit het onderzoek van Harvard. Dit betekent niet automatisch dat ze dyslectisch zijn, maar wat opvalt is dat maar liefst 81 procent van de kinderen die op jonge leeftijd al moeite hebben met taal, op zijn of haar 8ste dyslexie blijkt te hebben. Kleine kinderen worden hier niet zomaar op onderzocht, maar zelf kan je het een en ander in de gaten houden:

  • Heb jij of je partner dyslexie? Wees je er dan van bewust dat de kans aanzienlijk groter is dat jullie kind het ook heeft, dan wanneer jullie het niet zouden hebben.
  • Kinderen met dyslexie beginnen vaak wat later met praten.
  • Ook hebben kinderen met dyslexie op jonge leeftijd vaak meer moeite met kruipen en lopen.
  • De fijne motoriek ontwikkelt zich vaak minder snel dan dat van leeftijdgenootjes, zo is het leren eten met mes en vork soms lastiger en kan tekenen moeilijk zijn.
  • Ook de grove motoriek ontwikkelt zich minder snel dan de leeftijdgenootjes.

Herken je dit bij jouw kindje?

Merk je dit bij je kindje? Neem dan contact op met de huisarts. Hij/zij kan jullie doorverwijzen naar de juiste persoon, zodat er nog voordat je kind naar de basisisschool gaat, gestart kan worden met therapie. Dit kan er volgens John Gabrieli voor zorgen dat ze geen achterstand oplopen ten opzichte van leeftijdgenootjes en ze op een normaal niveau leren lezen en schrijven.

Herken je de bovenstaande signalen niet, maar heb je toch het gevoel dat er iets niet goed zit? Neem ook dan altijd even contact op met de huisarts.

Dyslexie voorkomen; dacht jij ooit dat het mogelijk was? En wat vind je ervan nu je weet dat dit niet kan?

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook