fb

Gastblog Janine de Kleine (CDA): iedereen moeten kunnen sporten

Janine-de-Kleine-dp
Ik ben nog niet zo lang lid van het CDA. Om precies te zijn sinds februari vorig jaar. Ik ben lid geworden omdat ik uit betrokkenheid en nieuwsgierigheid wil meepraten over zaken die spelen in de samenleving. Het kan snel gaan in de politiek. In september werd mij gevraagd plaats te nemen op de kieslijst en na een gesprek met de groscommissie werd mij plek 2 toebedeeld op deze kieslijst. Een plek die vervolgens door de ledenvergadering werd bevestigd.

Het is een ontzettende drukke en hectische tijd maar ik vind het geweldig leuk. En in plaats van moe te worden van al de bijeenkomsten en nieuwe indrukken geeft het mij ontzettend veel energie. Het is leuk zo betrokken te zijn bij de samenleving, mee te kunnen praten en (hopelijk) vanaf 19 maart mee te mogen beslissen. Ik leer de gemeente op een volstrekt andere manier kennen.

Naast het politieke werk en een baan als fiscaal jurist heb ik ook nog een gezin. Man, zoon en dochter staan echter volledig achter mijn keuze en steunen waar mogelijk. Het scheelt wel enorm dat de kinderen al wat ouder en daardoor zelfstandiger zijn. Dat maakt het een stuk makkelijker. Oppas hoef ik bijvoorbeeld niet meer te regelen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijke verkiezingen. Verkiezingen die dicht bij de inwoners van een gemeente staan. Ieder Nederlander vanaf 18 jaar heeft stemrecht. Een belangrijke verworvenheid. Maak daar gebruik van en ga stemmen. Alleen door te stemmen kan er ook daadwerkelijk iets veranderen. Juist op lokaal niveau waar, naar mijn mening, de politiek dichterbij de mensen staat en beslissingen jouw directe leefomgeving kunnen raken.

CDA-Publieksprijs
Het CDA hecht aan de samenleving. Samenleven doe je immers met zijn allen. Een van de zaken waar wij ons hard voor maken, is het jeugdsportbeleid. Sport en bewegen zorgen niet alleen voor een gezonde leefstijl, maar dragen in verenigingsverband ook bij aan versterking van de sociale samenhang binnen de lokale gemeenschap. Bij een sportvereniging zijn veel vrijwilligers betrokken waardoor de sociale samenhang in een wijk nog meer wordt versterkt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat minimaal 75 procent van de inwoners kunnen sporten. Contributies moeten dan ook betaalbaar te blijven. Helaas zijn er in deze tijd veel gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om een sport te kunnen beoefenen. Voor deze gezinnen zijn instrumenten ontwikkeld, denk aan het gemeentelijk armoedebeleid maar ook aan het Jeugdsportfonds of de Meedoen-bon, zodat ook zij kunnen sporten.

Janine de Kleine (45) woont met man, zoon en dochter in IJsselmuiden In het dagelijks leven is Janine werkzaam als fiscaal jurist. Naast het zijn van vrouw, moeder, dochter en zuster is zij kandidaat raadslid voor het CDA in de gemeente Kampen. Buiten al deze werkzaamheden sport en leest ze graag.

Deze bijdrage van Janine de Kleine maakt deel uit van een serie portretten van vrouwen die op 19 maart a.s. aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Eerder deed minister Jet Bussemaker al de kick-off voor deze serie, lees hier haar blog. Jet Bussemaker geeft onder andere aan dat vrouwen vaker zelf politiek actief zouden moeten worden. In de gastblogs die we nu publiceren lees je ook hoe andere vrouwen/moeders hun gezinsleven en werk combineren met de politiek.

Damespraatjes vindt het belangrijk dat vrouwen hun stem laten horen! Denk niet dat het geen zin heeft om te gaan stemmen. De gemeenteraad staat heel dicht bij de burgers en de raadsleden zijn goed benaderbaar, waardoor je feed-back kunt geven op het gevoerde beleid. Ook krijgt de gemeente steeds meer taken toebedeeld, onder andere op het gebied van de jeugdzorg.

Ga allemaal stemmen op 19 maart!

De komende week kunnen jullie kennismaken met:

Reageer ook