fb
Damespraatjes Damespraatjes

Crisis – maar niet voor de Sinterklaasbank

logo Sinterklaasbank 14.15.46
Sinterklaasbank groeit richting de 3.500 kinderen en zoekt nieuwe sponsoren.

De meeste organisaties worden geconfronteerd met een daling van het aantal aanvragen. Zo niet de Sinterklaasbank. In het 6e jaar van het bestaan van de Sinterklaasbank rijzen de aanvragen de pan uit. Een historisch hoogtepunt noemt Elisa Nuij, oprichtster van De Sinterklaasbank het. Of eigenlijk is het een teken aan de wand. Want het gaat hier niet om een commerciële organisatie. De Sinterklaasbank is een stichting waarvan alle medewerkers zich geheel belangeloos inzetten, binnen hun eigen woonomgeving.

Zij zorgen ervoor dat ook kinderen uit gezinnen waar echt geen geld is voor het vieren van Sinterklaas toch een Sinterklaascadeau krijgen. Om dat ook de komende jaren mogelijk te maken zijn  meer (structurele) sponsors nodig die financiële steun geven. Dit kunnen (grote) organisaties zijn, maar ook scholen of sportverenigingen die op allerlei manieren geld inzamelen.

Kinderen mogen hun eigen cadeau uitkiezen
Het gaat om gezinnen die vaak door tal van oorzaken financieel zo aan de grond zitten dat ze bijna onzichtbaar zijn, zelfs onzichtbaar voor instanties als de voedselbank. Voor kinderen die opgroeien in die gezinnen heeft Elisa Nuij 6 jaar geleden de Sinterklaasbank opgericht. De Sinterklaasbank onderscheidt zich van andere initiatieven en organisaties omdat bij de Sinterklaasbank kinderen uit een zorgvuldig samengesteld verlanglijstje hun eigen cadeau kunnen kiezen. Geen tweedehands speelgoed, een bewuste keuze, Wij noemen het dan ook een ‘wenscadeautje’. En dat is zeker met Sinterklaas zo belangrijk. Net als de voorpret, zoals het mogen bladeren in de folder van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten …. En dat is voor deze kinderen iets heel bijzonders,” aldus Elisa Nuij. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Zuidweg & Partners, dat zich bezighoudt met schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers, voornamelijk klein mkb en zzp-ers. Elisa Nuij: “Dit is een groep die we tot voor kort niet konden bereiken, maar waar zeker ook ‘onze doelgroep’ zit, gezinnen met kinderen waar geen Sinterklaas gevierd kan worden zonder hulp van de Sinterklaasbank.”

De toekomst : verdere groei 
Zes jaar geleden was ’t Gooi de eerste regio met een Sinterklaasbank. Inmiddels is De Sinterklaasbank actief in 16 regio’s.
“Ik hoop dat De Sinterklaasbank over een paar jaar niet meer nodig is,” zegt Elisa Nuij. “Maar voorlopig is het beeld nog dat het aantal elk jaar groeit. Vorig jaar konden we 1250 kinderen blij maken, nu gaan we richting de 3.500. Die groei laat ook meteen zien waarom die sponsors zo belangrijk zijn. Om te zorgen dat er steeds minder kinderen ‘buiten de boot vallen’ met Sinterklaas.”

BK26-10 sinterklaas-opname

De Sinterklaasbank is een stichting met ANBI status. De vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos en zonder enige financiële compensatie in. Om in aanmerking te komen voor een cadeau van De Sinterklaasbank vindt een strenge screening en selectie plaats. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse instanties die langdurig binnen de betreffende gezinnen werken. Particulieren kunnen zich dan ook niet zelf aanmelden. Meer informatie:www.sinterklaasbank.nl 

De Sinterklaasbank regelt cadeautjes voor gezinnen die zelf écht geen Sinterklaas kunnen spelen. Onze organisatie draait geheel op vrijwilligers en de meeste kosten worden door sponsors betaald. Ook zijn er veel bedrijven die ons gratis hun diensten leveren. Dus uw financiële bijdrage gaat echt voor 100% naar de kinderen. Zie ook hier onze verantwoording.

Stort uw donatie op rekeningnummer 10.67.55.013 te name van Stichting de Sinterklaasbank te Bussum

 

Reageer ook