fb
Damespraatjes Damespraatjes

Een ambulant begeleider inschakelen is niets om je voor te schamen

Soms kan het zo zijn dat het allemaal even niet zo lekker loopt. Er ontstaan bijvoorbeeld opvoedkundige problemen binnen het gezin (denk aan leerproblematiek, het lastig vinden om op te voeden of onhandelbare kinderen), financiële problemen, eetproblematiek of andere vervelende situaties. Tijd om hulp in te schakelen van groeii.nl dus! Het is echt niet iets om je voor te schamen. Ik vertel je graag meer.

Hulp op maat

Geen enkele situatie is vergelijkbaar met een ander, daarom is het zo fijn dat een ambulant begeleider precies kijk naar wat jij nodig hebt. Praktische, resultaatgerichte en flexibele hulpverlening is hetgeen dat nodig is om er weer bovenop te kunnen krabbelen. Ambulante begeleiding kan overal plaatsvinden, maar vaak gebeurt dit bij cliënten thuis, of op school. Op deze manier kan de regie over het eigen leven worden behouden, met de nodige ondersteuning.

Geldproblematiek veroorzaakt stress 

Het is algemeen bekend dat in Nederland steeds meer mensen te maken krijgen met geldproblematiek. Dit resulteert vaak in stress en mentale problemen. Juist voor deze mensen is het erg fijn als er een stukje structuur kan worden geboden. Een ambulant begeleider kan helpen bij het maken van een plan om beter met geld om te kunnen gaan. Daarnaast kunnen geldzorgen resulteren in conflicten thuis, tussen partners. Waar vaak niet aan gedacht wordt, is dat geldproblemen ook hun weerslag kunnen hebben op de kinderen in een gezin. Hoe erg je als ouders ook je best doet om ‘ze er buiten te laten’, ze krijgen hoe dan ook dingen mee. Hierdoor kan de concentratie op school minder worden, wat zorgt voor slechte(re) cijfers en uiteindelijk dus een lager zelfbeeld. Ook hier kan een ambulant begeleider de helpende hand bieden door er samen met iedereen over in gesprek te gaan en te zoeken naar een passende oplossing. Er zijn zelfs speciale jongerencoaches voor. Hulp nodig omdat er sprake is van leerproblemen? Nadat de oorzaak bekend is wordt ook dit probleem aangepakt.

Opvoedkundige problemen

Het ene kind is het andere niet. Waar de één misschien nooit problemen geeft, kan het opvoeden bij de ander wat meer uitdaging bieden. Dit kan erin resulteren dat je als ouder(s) regelmatig met je handen in het haar zit. Dit geeft natuurlijk de nodige spanningen. Een ambulante opvoedhulp (of ambulant gezinsbegeleider) kan hierin veel betekenen. Er wordt gekeken naar jullie persoonlijke situatie en aan de hand hiervan maakt deze in overleg met jullie een plan om samen aan de slag te gaan. Ook als er bijvoorbeeld een kind met autisme deel uit maakt van een gezin, wordt er samen nagedacht over hoe deze het beste kan worden begrepen en benadert. Op deze manier kan de thuissituatie weer worden herstelt.

Te zwaar, of juist geen behoefte aan eten?

Er zijn allerlei redenen waarom mensen te veel eten, of juist geen behoefte hebben eraan. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er een risico ontstaat voor de gezondheid en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen, ondanks de situatie waar je je in bevindt. Een ambulant begeleider kan naast alle andere dingen die er spelen ook ondersteunen in het gezond(er) eten en de zelfzorg.

Neem die stap!

Durf de stap te nemen en vraag om hulp. Dat je in de problemen bent geraakt is heel vervelend, maar het is wel de bedoeling dat je vooruit komt en niet blijft stilstaan. Bij de pakken neerzitten en/of struisvogelpolitiek brengt je nergens. Schaam je nooit! Iedereen mag om hulp vragen, ook jij….hoe naar de situatie waarin je je bevindt ook is.

Meer te weten komen over de iconen in onze bovenste afbeelding? We vertellen je er graag alles over! 

Beeld: Christina @ wocintechchat.com on Unsplash