fb
Damespraatjes Damespraatjes

1 op de 5 Nederlanders neemt dikke collega niet serieus

Ruim twintig procent van de werkende Nederlanders stoort zich aan te dikke collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van BoxBites naar eetgewoonten op het werk, gehouden onder 1017 Nederlanders. Ook geeft ruim 53 procent van de respondenten aan dat zij zich ergeren wanneer collega’s zich ziek melden terwijl ze er een ongezonde levensstijl op na houden.

Als we naar het aantal personen kijken dat zich stoort aan een dikke collega dan scoren mannen het hoogst. Bijna een kwart van de mannen (24 procent) geeft namelijk aan zich aan een dikke collega te storen. Bij de vrouwen is dit percentage 17 procent. Ook vinden mannen hun te dikke collega’s minder professioneel. Dat is opvallend, omdat uit de meest recente Gezondheidsmonitor van CBS, RIVM en GGD blijkt dat overgewicht vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Sinds de jaren ‘80 is het aandeel Nederlanders met overgewicht bijna verdubbeld. 49 procent van de volwassen Nederlanders kampt met overgewicht, terwijl bijna 14 procent zelfs obesitas heeft.

Ziekmelden en ongezond leven

Ruim 53 procent van de werkenden stoort zich aan collega’s die zich ziekmelden, maar er een ongezonde levensstijl op nahouden. Opvallend is dat voornamelijk personen met een fulltimebaan en jonge gezinnen met kinderen tot 12 jaar zich het meest storen aan een collega die ongezond leeft en daardoor vaker afwezig is. Respectievelijk geeft 57 procent en 63 procent aan zich te storen. “De jonge generatie is steeds meer bezig met haar eigen gezondheid, maar ook met die van anderen. Het gezinsleven maakt de Nederlander daarbij nog bewuster van het feit dat een gezonde levensstijl een belangrijk onderdeel is van de opvoeding”, zegt Anouk Diamant, oprichtster van Boxbites.

Terugvallen in oude patroon

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 75 procent geen rekening houdt met een lijnende collega, wat tegenstrijdig is ten opzichte van het percentage dat zich ergert. Opvallend is dat voornamelijk mannen aangeven niet of nauwelijks rekening te houden met collega’s die een dieet volgen of gezonder proberen te eten. Liefst 81 procent van de mannen houdt geen rekening met een lijnende collega, tegenover 66 procent van de vrouwen. Diamant: “Je ziet vaak dat personen die gezond willen eten terugvallen in hun oude eetpatroon doordat hun omgeving geen rekening houdt met hun nieuwe levensstijl. Mannen zijn daarin wat harder en vinden blijkbaar dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid.”

Volg jij ons al?

Facebook Instagram Threads Twitter Pinterest TikTok Newsletter

Reageer ook