Tag overzicht: checklist trouwen

Trouwen 12 apr 0

Testament regelen

Vele mensen overwegen al jaren een testament te maken, maar zijn er nog niet aan toegekomen om daadwerkelijk een testament op te laten stellen bij de notaris. Het per 1 januari 2003 gewijzigde erfrecht speelt hierbij mede een rol. Bij overlijden zonder testament, vererft uw vermogen thans volgens het wettelijke erfrecht, waarbij de positie van […] Lees meer