Who is Mama Cash?

mama_cash.jpg
Wie kent niet Mama Cass, het prominente lid van de The Mamas and The Papas? Mama Cash werd ze soms ook wel genoemd. In Nederland bestaat inmiddels al heel wat jaren het internationale vrouwenfonds Mama Cash, www.mamacash.nl . Het fonds komt wereldwijd op voor vrouwenrechten en financiert projecten die een blijvende verandering teweegbrengen in de positie van vrouwen en meisjes. Ingrid Verver en directeur Nicky McIntyre van Mama Cash geven uitleg.

Verver: ‘Mama Cash verleent steun aan kleine, lokale vrouwengroepen die zich inzetten voor de bewustwording van vrouwenrechten en voor positieve wijzigingen in bijvoorbeeld de wetgeving. Vrouwen weten vaak zelf het beste wat er nodig is, maar hebben het geld niet om hun projecten uit te voeren. Mama Cash geeft hen de financiële middelen om hun doel te verwezenlijken.’

Mama Cash is in 1983 opgericht door vijf vrouwen die in de jaren tachtig actief betrokken waren in de vrouwenbeweging. Toen een van hen, Marjan Sax, een grote erfenis ontving, ontstond het plan om een organisatie op te zetten die zowel nationaal als internationaal vrouwenbewegingen financieel kon ondersteunen. Inmiddels bestaat Mama Cash uit 25 medewerkers en is het fonds werkzaam in Europa, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Sinds de oprichting heeft Mama Cash meer dan 6000 projecten gesteund met een bedrag van ruim 30 miljoen euro. Nicky McIntyre, directeur: ‘Zeventig procent van de mensen die in extreme armoede leven is vrouw; tweederde van de kinderen die niet naar school gaan is een meisje. Nog altijd wordt veel vrouwen gelijkheid, autonomie en zeggenschap over eigen leven en lichaam en deelname aan het publieke leven ontzegd. Op dat gebied moet er nog ongelooflijk veel werk worden verzet.

In de beginjaren was Mama Cash ook actief met een Garantiefonds, dat borgstelling verleende aan vrouwelijke ondernemers in Nederland. In de jaren tachtig en negentig konden vrouwen geen krediet krijgen zonder schriftelijke toestemming van een man (de echtgenoot, broer of vader). Inmiddels is dit wel mogelijk en het Garantiefonds is daarom stopgezet.

Projecten die Mama Cash ondersteunt zijn onder meer:

* Voorlichting aan Georgische vrouwen over hun rechten en positie. Op het platteland van Georgië worden vrouwen door hun man gezien als bezit en worden zij regelmatig geslagen en misbruikt. "StudioMobile – Accent on Action" is een groep die door middel van een rondreizend videotheater en documentaires op radio en tv voorlichting geeft over de rechten en positie van deze vrouwen, en hoe daar verbetering in gebracht kan worden. Het rondreizende theater bereikt ook vrouwen uit afgelegen streken.

* Bescherming van vrouwen in Ciudad Juarez, een afgelegen gebied in Mexico. Al jaren zijn vrouwen die in dit woestijngebied leven, of hier doorheen gaan, slachtoffer van moord, mishandeling, ontvoering en verkrachting. Meer dan 4.500 vrouwen zijn er door de jaren heen verdwenen. De lokale regering kijkt onverschillig toe. De Mexicaanse vrouwenorganisatie NHRC leert de lokale bevolking welke delen van het gebied gevaarlijk zijn en heeft een netwerk van camera’s geïnstalleerd die gekoppeld zijn aan een radiostation.

* Het bieden van praktische steun aan (vluchtelingen)vrouwen die zonder vergunning in Nederland verblijven. De Steungroep Vrouwen zonder verblijfsvergunning zet zich actief in om de problematiek rondom deze vrijwel rechteloze groep onder de aandacht te brengen van publiek en overheid.

Sinds 1 mei 2008 is Nicky McIntyre directeur van Mama Cash. Zij is een professional in de mondiale beweging voor vrouwenrechten en de wereld van de vrouwenfondsen. Zij was jarenlang vice-president  van het Global Fund for Women in de VS. ‘Aan Mama Cash de taak om een groot netwerk van donoren op te bouwen die zich inzetten voor de langetermijnfinanciering van vrouwenrechten en vrouwenbewegingen.’    

Meer informatie op www.mamacash.nl           

Walter van Teeffelen
www.avantiproductions.nl          


Reageer ook