Wat als je kind de diagnose schizofrenie krijgt?

Zorgboek-Schizofrenie-dp
Door nieuwe vrienden te maken kom ik ook met nieuwe zorgen in aanraking. Zorgen van bijvoorbeeld een moeder over haar eerst zo kansrijke, intelligente, sportieve en gezonde kind. Een kind waar je als moeder toekomstdromen voor hebt. Dat lijkt zo normaal. Toch loopt dat vaak anders. Zelf heb ik de verwarring gekend toen mijn zoon met 19 jaar een tumor in zijn been bleek te hebben. Gelukkig lijkt dat nu goed te gaan. Dat blijkt tot nu toe reparabel. Maar wat betekent het voor je als ouder als je kind de diagnose schizofrenie krijgt?

Vanuit meeleven gaf ik eerst mijn antwoorden en reacties. Die waren welkom bij mijn vriendin merkte ik. Toch had ik zelf niet het gevoel dat ik met mijn ruime levenservaring goed kon inschatten wat het voor een moeder, een ouder kan betekenen om een kind te hebben met de diagnose schizofrenie. Ik ben op zoek gegaan naar meer informatie. Op het internet kwam ik voor mij inleefbare informatie tegen bij Parnassia. Ook heb ik vrienden, die in de psychiatrie hebben gewerkt. Met hen heb ik de afgelopen tijd veel gesproken. Eigenlijk werkt dit altijd net zoals wanneer je een kies moet laten trekken. Het lijkt wel of het opeens overal om je heen is, zo’n onderwerp waarin je geïnteresseerd bent.

Door deze verzamelde informatie wist ik al weer wat meer. Helemaal tevreden was ik nog niet. Ik zocht naar voor mij invoelbare informatie over wat het als naaste, als vader of moeder met je kan doen als je kind de diagnose schizofrenie krijgt.

Mijn zoektocht bracht me op een voor mij heel inzichtelijk, invoelbaar en informatief boek: Zorgboek Schizofrenie, psychose en de naastbetrokkenen. Dit boek is gemaakt voor mensen die in hun omgeving iemand hebben met schizofrenie of psychose. Het beschrijft welke mogelijkheden er voor de naastbetrokkenen zijn om voor hun naaste te zorgen. In samenwerking met hun naaste zelf en met de professionele hulpverlening. Het beschrijft ook wat dit voor de naastbetrokkenen zelf betekent. In het thematisch opgebouwde boek wordt een groot aantal onderwerpen beschreven.

Steeds staat het perspectief van de naastbetrokkenen voorop. Wat zijn voor hen de gevolgen? Hoe kunnen zij hiermee omgaan? Wat kunnen zij wel en niet bijdragen aan de zorg? In elk hoofdstuk staat eerst een deel met feiten, dan een deel met adviezen en ten slotte een deel met ervaringen. De feiten bieden een algemene kennisachtergrond. De adviezen hebben een sterk praktische inslag: ze zijn bedoeld om de naasten te helpen allerlei problemen op te lossen waarmee zij te maken kunnen krijgen. In het ervaringsdeel komen mensen aan het woord die aan den lijve met een bepaald probleem of een bepaalde situatie te maken hebben gehad.

De Stichting September maakt patiëntenvoorlichtingsmateriaal over (chronische) aandoeningen: zorgboeken en zorg-cd-roms. Deze Stichting is in 1991 opgericht en werkt zonder winstoogmerk. Om zeker te zijn dat de informatie van de allerhoogste kwaliteit is werkt de Stichting September samen met heel veel andere organisaties, patiëntenorganisaties, artsenverenigingen, consumentenorganisaties enzovoort.

Vooral de combinatie van de praktische informatie en ervaringen van naasten hebben mij veel geleerd. Wat ik ook erg handig vind, zijn de hele heldere doorverwijzingen waar het boek mee gelardeerd is. Zo is het een spoorboekje vol handige en invoelbare informatie.

Het gaat te ver om te zeggen, dat ik nu weet hoe mijn nieuwe vriendin zich als moeder voelt. Wel kan ik meer begrip opbrengen. Het is een hele en lange klus waar ze voor staat. Ik wil haar daar graag bij steunen.

Wat mij betreft is dit boek een aanrader en mocht je met een andere aandoening geconfronteerd worden en behoefte hebben aan informatie? De Stichting September biedt veel!

Gegevens

Zorgboek Schizofrenie, psychose en de naastbetrokkenen
Eindredactie S. Kollaard
Stichting September
ISBN: 9789086480579
Verschenen: mei 2011
Paperback
258 pagina’s

€ 19,95

BESTEL DIT BOEK OP BOL.COM

Kerensa van der Douw

Lees ook: http://levenvankerensa.blogspot.com

Volg Kerensa op www.twitter.com/KerensavdDouw

 


Reageer ook