Testament regelen

Vele mensen overwegen al jaren een testament te maken, maar zijn er nog niet aan toegekomen om daadwerkelijk een testament op te laten stellen bij de notaris. Het per 1 januari 2003 gewijzigde erfrecht speelt hierbij mede een rol. Bij overlijden zonder testament, vererft uw vermogen thans volgens het wettelijke erfrecht, waarbij de positie van de langstlevende echtgenoot (geregistreerd partner) aanzienlijk is versterkt ten opzichte van het oude recht.

Als de overledene geen testament heeft gemaakt, geldt in principe dezelfde regel als onder het oude erfrecht dat de achterblijvende echtgenoot en de kinderen ieder een gelijk deel van de nalatenschap verkrijgen. Zijn er bijvoorbeeld twee kinderen, dan verkrijgen de kinderen en de langstlevende echtgenoot ieder 1/3 erfdeel.

Nieuw is, dat de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap verkrijgt, onder de verplichting alle schulden van de nalatenschap op zich te nemen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van de waarde van hun erfdeel. Zij kunnen deze vordering in principe pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Onder het oude erfrecht (tot 1 januari 2003 van toepassing) kon een soortgelijke regeling slechts worden bereikt door middel van het langstlevende testament (de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling).

Nu een en ander in de wet geregeld is lijkt de stap naar de notaris voor het opstellen van een testament voor velen niet meer nodig. Maar levert het wettelijke erfrecht voor u wel het gewenste resultaat op? Bovendien is het de vraag of het wettelijke erfrecht, de wettelijke verdeling in het bijzonder, fiscaal niet te kostbaar is voor de nabestaande(n). Door het opmaken van een testament kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat het vermogen onnodig twee keer of vaker vererft en er iedere keer successierecht moet worden betaald. En hoewel testamenten die voor 2003 zijn opgesteld gewoon geldig blijven, kan het heel goed mogelijk zijn dat ook deze minder gunstig zijn voor met name de langstlevende.

Indien u zelf wilt bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld en wellicht ook nog ter besparing van het bij overlijden verschuldigde successierecht, kan het derhalve van belang zijn om toch een testament op te stellen of uw oude testament te wijzigen. Daarvoor moet u naar een notaris toe. De notaris kan u vertellen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn en op welke manier uw wensen vormgegeven kunnen worden.

Daarbij kan het tevens een aantrekkelijke overweging zijn om in uw testament ook een Goed Doel op te nemen. Goede Doelen zijn thans vrijgesteld van successierecht, waardoor het gehele bedrag ten goede zal komen aan het doel van hun keuze.  Omdat Goede Doelen voor de financiering van hun activiteiten in toenemende mate afhankelijk zijn van inkomsten uit nalatenschappen, hebben een groot aantal Goede Doelen voor de tweede keer het initiatief genomen om in samenwerking met de notaris, De Week van het Testament te organiseren. In de Week van het Testament kunt u met korting een testament laten opmaken.

spiritueel_zmp.jpg
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Jeannine Geurts (notaris) en mr. Anne-Marie van Beek (kandidaat-notaris/estate planner), Notariskantoor Geurts & Partners, Lange Kerkdam 6 te Wassenaar, tel. 070 512 31 31.


Reageer ook