Tag overzicht: e-mailwisseling

Algemeen 29 mei 0

Plezier van het briefschrijven

De afgelopen dagen heeft zich een e-mailwisseling ontwikkeld tussen een vroeger schoolvriendinnetje en mij. Zij, Marga, woont thans in Australië en was er op een dag aan toegekomen, na deze werelddeelverhuizing ook de laatste dingen op te ruimen. In een plastic zak met herinneringen vond zij opeens nog “lieve brieven” van mij uit 1964. En […] Lees meer