Wie was Valentijn?

saintvalentine.jpg
Binnenkort is het weer Valentijnsdag. Wie was Valentijn? En hoe komt het dat hij geassocieerd wordt met harten van chocola, geheime kaartjes en liefdesverklaringen? Hier weer een mooie bijdrage van Giselle Ecury.

Volgens één der legendes was Valentijn een bisschop die leefde in het Romeinse Rijk onder keizer Claudius II in de 3e eeuw na Christus. Dat was me een periode! Wederzijds vertrouwen, respect en gelijkheid moesten nog uitgevonden worden. Zo had Claudius veel soldaten nodig om zijn rijk in stand te houden. Hij eiste van hen volledige toewijding, dus ze mochten niet trouwen. Over macht en onmacht gesproken! Waarom kunnen we niet in vrede leven als elkaars gelijke? Zijn we niet allemaal even veel waard onder de zon?

Nu was er toentertijd een jong paar dat wilde trouwen. Het meisje was een Christen. De jongen een heidense soldaat. Volgens de wetten van de keizer zou dit alleen daarom al een onmogelijke verbintenis zijn. Zij wendden zich wanhopig tot bisschop Valentijn, die vond dat de wetten der liefde zwaarder wegen dan die van Claudius. Dat was gedurfd! Hij zag echter hoeveel ze van elkaar hielden en huwde het stel. Weldra vroegen meer mensen aan hem of hij hen wilde trouwen. Steeds voldeed Valentijn aan dit verzoek. De liefde is immers sterker dan alles, dacht hij. Maar niet iedereen was het daarmee eens. Zo werd Valentijn aangegeven en gearresteerd. Hij begon te bidden toen hij keizer Claudius onder ogen kwam. De machtige keizer voelde zich beledigd. Hij gaf zijn beulen de opdracht de bisschop te martelen en te onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari 269. Vlak voordat het vonnis zou worden uitgevoerd, zag de bisschop kans het dochtertje van de cipier een briefje toe te spelen, waarop hij iets schreef, dat sindsdien heel vaak herhaald is: Van je Valentijn.

Pas in het jaar 496 riep paus Gelasius I de 14e februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Er was in die tijd niet zoveel meer bekend over de nobele bisschop, maar desondanks kon het bijna niet anders zo zijn, of hij werd terecht vereerd, ‘al zouden zijn daden slechts bekend zijn aan God’.

Zoals dat gaat met verhalen en legenden wordt er van lieverlee iets aan toegevoegd, of uit weggelaten, of allebei. Zo kan ik me voorstellen, dat iemand met stelligheid beweerde, dat er uit dat briefje ook een gedroogde bloem gleed die het meisje voorgoed bewaarde aan haar hart. Ik zou dat geweest kunnen zijn, want ik houd van verhalen en ik houd ervan ze mooier te maken dan de werkelijkheid dicteert. Zo vloog er misschien een prachtige vogel weg, zodra het meisje de tekst las. Of wachtte haar alleen maar een zoet leven, omdat ze als geen ander de oprechte, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde ontmoette in de blik van de bisschop, vlak voordat hij sterven moest.

En zo zijn dit de symbolen geworden die men afbeeldt rondom de Heilige Valentijn. Vogels en rode rozen. De commercie heeft er ook op ingespeeld. Vandaar die zoetigheid. Aan chocola wordt de eigenschap toegedicht, dat je er extra blij van wordt, vanzelf, omdat het een stofje bevat waar je hersenen op reageren. En simpele ziel die ik ben, denk ik meteen aan het activeren van dat heerlijk verliefde gevoel dat zomaar kan ontstaan, als je precies op het juiste moment kijkt in de ogen van iemand die je aantrekkelijk vindt. De bijzondere dialoog, die dan ontstaat. Als je daar niet van smelt… En zo is toch een link gelegd naar het chocoladehart? En vooral naar het aangename van het samenleven, in vertrouwen, in harmonie, met de wetenschap, dat je het goed voor hebt met de ander.

Laat deze Valentijnsdag anderen dus vooral weten, dat hij of zij veel waard voor je is. Daar zijn leuke kaarten voor te koop, maar wees creatief en grijp terug naar dat handgeschreven briefje en die gedroogde bloem Van je Valentijn. Het enige dat dan nog machtig is, is die chocola.

Het moet op een dag toch goed kunnen komen met ons als wereldburgers, met elkaar verbonden door de zo sterke liefde die Valentijn ons voorhield. In vrede levend, als elkaars gelijke. Ga er maar aan staan, de 14e februari. Wat een meerwaarde zou dat opleveren! Ik wens u allen veel liefs!

Giselle Ecury is de schrijfster van twee romans en een dichtbundel. Daarnaast voelt ze zich extra bevoorrecht, dat ze met regelmaat van nabij de oprechte liefde mag ontmoeten, zoals die bestaat tussen twee mensen. Op verzoek van en in samenwerking met bruidsparen schrijft en presenteert ze een persoonlijke trouwceremonie, die toegevoegd wordt aan de officiële huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

“Voor mij is het heel vaak Valentijnsdag! Ik bewonder jonge mensen enorm. Zoals ze met elkaar omgaan, de taken verdelen, allebei werken en dan ook nog kinderen opvoeden en vriendschappen onderhouden. Petje af. Het leukste vinden ze het, om voor mij op papier te zetten waarom ze kiezen voor een huwelijk met juist deze persoon. Ze denken daar goed over na, soms brengt het hen nog dichter bijeen en dat zie je terug op de huwelijksdag. Prachtig! Het maakt, dat ik geloof in de liefde die ons allen bindt. Zolang er zoveel oprechte mensen zijn, komt het goed.” Kijk voor meer achtergronden ook op www.sfeervoltrouwen.nl


Reageer ook