Samenvatting boek "zwanger met hart en ziel"


zwangermethartenziel.jpg
Zwanger met hart en ziel
Een warm pleidooi voor een spirituele beleving van zwangerschap

Je zwangerschap wordt een periode die rijk is aan geestelijke groei als je de verschillende kanten ervan bewust doorleeft. Wat betreft de aardse kant ligt het investeren van tijd en aandacht voor de hand. We worden in onze cultuur overstelpt met goede zorgen en adviezen; dat varieert van hoog ontwikkelde prenatale zorg en verloskunde tot een complete babyindustrie, waarin gespecialiseerde winkels, bladen en spaarregelingen welig tieren. De zielskant echter komt er bij ons meestal bekaaid af…

 

Zwanger worden en een kind baren zijn niet alleen lichamelijke gebeurtenissen. Zwanger met hart en ziel laat zien dat het ervaringen zijn waarin oer-aardse en spirituele krachten samenkomen. Het boek wil aanstaande ouders inspireren om zich bewust over te geven aan beide aspecten. In deze tijd van kinderwensspreekuren en prenatale screening vormt het zo een welkom en krachtig tegenwicht.

 

Talloze praktijkvoorbeelden, suggesties en praktische oefeningen nodigen de lezer uit om zich over te geven aan de spirituele, intuïtieve kant van de zwangerschap. Rode draad hierbij is de communicatie met de ziel van het ongeboren kind. Met behulp van innerlijke gesprekken, ontspanningsoefeningen en lichaamswerk, dansen en het gebruik van fantasie en verbeeldingskracht leert de aanstaande ouder zich met hart en ziel over te geven aan het onbekende. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de oefeningen en visualisaties op de bijbehorende cd.

Zwanger met hart en ziel staat je bij in de kwetsbare en belangrijke taak van beginnend ouderschap en is een wezenlijke aanvulling op de ‘Veilig’-trilogie die ik schreef. Daarom beveel ik het van harte aan.’
Beatrijs Smulders

Zwanger met hart en ziel

Riet van Rooij

€ 17,95

ISBN 978 90 6963 805 8

Voor informatie over de auteur: www.rietvanrooij.nl


Reageer ook