Kanker bij kinderen

Kinderen met kanker, dat is voor iedereen een nachtmerrie. Je kunt je
gewoon niet voorstellen dat deze ziekte per jaar bij meer dan 700
kinderen wordt vastgesteld. Kijkend naar je eigen kinderen, kijkend op
het schoolplein als ze daar zo spelen, gaan je nekharen toch overeind
staan bij de gedachte alleen al! Maar het gebeurt dus wel, en daarom is
het zo belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken en ook
de behandeling van kanker bij kinderen. Kinderen zijn geen kleine
volwassenen, de groei en ontwikkeling van het lichaam maakt deze
patiënten met kanker zo anders, zo uniek, dat we niet zo maar kunnen
zeggen dat een kind van 25kg dus 1/3 van de dosis van een volwassene
van 75 kg kan krijgen.

foto_inge_de_bruin.jpg

KiKa (Kinderen Kankervrij) is een stichting die fondsen werft voor
onderzoek speciaal gericht op de ontwikkeling van nieuwe
behandelingsmogelijkheden van kanker bij kinderen. Kanker bij kinderen
moet men beschouwen als een ander probleem dan kanker bij volwassenen.
Door de groei, maar ook de ontwikkeling van organen  zijn de
bijwerkingen, niet alleen op het moment van behandelen maar ook later
in het leven een belangrijk probleem dat overwonnen moet worden. De
werking van chemotherapeutica is vaak gebaseerd op het beschadigen van
DNA van (snel)delende cellen, waardoor de beide dochtercellen die
ontstaan niet levensvatbaar zijn. Maar ook de cellen die voor de groei
zorgen delen snel en worden dus beschadigd. Dit is een van de redenen
waarom mensen die als kind behandeld zijn voor kanker een grotere kans
hebben om in het latere leven een andere vorm van kanker te
ontwikkelen. De zoektocht op dit moment gaat vooral naar meer specifiek
werkende middelen, die de normale lichaamscellen met rust laten en
alleen de tumorcellen aanpakken. Een ander veld van onderzoek is de
immuun therapie waarbij men gebruik probeert te maken van het
afweersysteem van het lichaam zelf. Dit laatste is heel lastig omdat
tumorcellen nog steeds lichaamseigen cellen zijn, waartegen
normaalgesproken geen afweerreactie zal plaatsvinden.

Dankzij informatie uit afgerond genen-onderzoek zijn we ervan
overtuigd, dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden te ontwikkelen zijn
om kinderkanker vaker te genezen en “vriendelijker”te behandelen.
Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang
te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. Kika zet zich in om deze
onderzoeken te kunnen financieren, maar omdat deze onderzoeken vaak
langere periodes beslaan voordat de resultaten volledig geëvalueerd
kunnen worden (pas dan kun je zeggen of een nieuw middel of protocol
een beter resultaat heeft dan het vorige), zijn dit kostbare
onderzoeken. Echter dankzij inmiddels meer dan 50000 donateurs, de
verkoop van KiKa-beren en de vele acties die door mensen in het hele
land voor KiKa georganiseerd worden, zijn de eerste onderzoeken welke
door KiKa gefinancierd worden inmiddels al van start gegaan.

Een van de belangrijkste onderzoeken die we willen financieren, betreft
de schade die chemo-therapie nu nog veroorzaakt aan gezonde cellen
rondom kankercellen, vooral die bijwerkingen die zich na jaren pas
kunnen openbaren, zoals bijvoorbeeld hartklachten of problemen met de
nieren. Er moet dus een therapie ontwikkeld worden, waarmee alleen
kankercellen vernietigd worden en gezonde cellen gespaard blijven.

Mocht u na het lezen van dit stukje meer willen weten over KiKa, of beter nog ons willen steunen, bezoekt u dan onze website www.kika.nl . Uiteraard kunt u ook altijd mij een vraag stellen via de e-mail.

logo_kika.jpg

Arno Roos

Ambassaeur KiKa

Gouda

e-mail: [email protected]

 


Reageer ook