Hoe duurzaam is jouw bank?

geld_artikel_eerlijk_bankieren.jpg
Vanaf 22 januari kun je dat zelf uitzoeken op  www.eerlijkebankwijzer.nl De bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en de FNV, geeft weer wat het beleid is van Nederlandse banken op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, wapenhandel en -productie.

De Eerlijke Bankwijzer wordt gelanceerd tijdens het symposium “Een duurzame financiële sector: Utopie?” in de Munt in Utrecht. Minister Wouter Bos van Financiën opent de bijeenkomst met een videoboodschap.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het is voor het eerst dat banken zijn onderzocht op alle terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de resultaten daarvan overzichtelijk op een website zijn samengebracht. De Eerlijke Bankwijzer geeft snel en duidelijk de scores van de banken op de verschillende terreinen.

De initiatiefnemers willen met de Eerlijke Bankwijzer de druk op de banken vergroten. Zodat het geld dat rekeninghouders aan hen toevertrouwen op een duurzame en eerlijke manier wordt ingezet. Elk kwartaal wordt de Bankwijzer vernieuwd op basis van onderzoek dat controleert of de banken hun beleid ook echt toepassen in de praktijk.

Bron: Oxfam Novib


Reageer ook