Het DIVAZ netwerk

divaz2.jpg
DIVAZ staat voor DIverse Vrouwen Aan Zet (www.divaznetwerk.nl ). Het is een netwerk van hoogopgeleide, creatieve en ondernemende vrouwen met diverse culturele en vakinhoudelijk achtergronden. Onder het motto “kennis is macht, delen is kracht” zetten de DIVAZ hun talenten en expertises in, op eigen initiatief, of op verzoek van anderen, om de positie van vrouwen te verbeteren. 

Dit doet het DIVAZ netwerk vooral door het zichtbaar maken en het organiseren van inspiratie. Elke maand komt er een inspirerende vrouw, de “DIVA van de maand”, aan het woord over haar passie en wat zij belangrijk vindt in het leven. Zie ook de website. Twee keer per jaar wordt een netwerkborrel georganiseerd om deelnemers te inspireren. Het thema van de meest recente borrel was ‘vrouwelijk leiderschap in het Westen en Oosten’ met als spreeksters Petra Stienen, auteur van het boek “Dromen van een Arabische lente” en Faiza Dadi, operationeel directeur bij De Baak. Tijdens deze netwerkborrels is er naast inspiratie mogelijkheid om te netwerken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Initiatiefneemster Fatma Kaya (1969): ‘Het is allemaal informeel en bedoeld om elkaar te inspireren. Diversiteit is een feit in de hele wereld. Doordat de wereld steeds kleiner wordt is de diversiteit nu groter dan ooit. Iedereen is connected en is in verbinding met elkaar. Daar moet iedereen zijn weg in zien te vinden, individuen, samenlevingen en organisaties. Specifiek voor de arbeidsmarkt is diversiteit waar deze tijd om vraagt. Organisaties die de wereld willen bijhouden en hun concurrentieposiite willen handhaven en versterken hebben veel belang om in te spelen op de Diversiteit in dewereld, de samenleving en de arbeidsmarkt. Het is mijn passie mensen, situaties en netwerken aan elkaar te verbinden. Ik ben een snelle schakelaar en als kind van migrantenouders gewend om in verschillende werelden te opereren. Ik zet me graag in om anderen verder te ontwikkelen en verder te helpen.’

Fatma is ook initiatiefneemster van het project 100% eigenwijs (www.honderdprocenteigenwijs.nl ). 100% Eigen Wijs begon als een interviewbundel waarin 20 kleurrijke karakters tips en adviezen delen met studenten en starters op de arbeidsmarkt. Op dit moment is 100% Eigenwijs vooral via de website te volgen, waar iedere maand een interview met een inspirerende jongere is te lezen.

Ben je nog familie van Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya? ‘Ik ben geen familie, maar we zijn wel beste vriendinnen. Al sinds de universiteit. Zij studeerde in Tilburg, ik in Leiden.’

Walter van Teeffelen
www.avantiproductions.nl 

boox.jpg

 


Reageer ook